Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal 8D v. 34 - 41

Skapad 2019-08-20 06:42 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Välkomna, klass 8D, till Kapitel 1: Tal! Vad kan subtraktionen 4-7 innebära? Kan något vara mindre än 0? I det här avsnittet arbetar du med negativa tal samt hur man använder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.

Innehåll

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen. Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Ljudfiler till bokens alla kapitel finns på följande sida:

https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Matematik/Baslaromedel/Prio-Matematik/Lyssna-mp3-filer-Prio-Matematik-8/

Vill du träna mer finns en bra sida att jobba med digitalt:   matteva.fi

 

          Veckoplanering i matematik Kap 1 Tal för klass  8D

 

V

Tisdag 50 min

9.15 – 10.05

B305

Onsdag 55 min

13.50 – 14.45

B305

Torsdag 50 min

10.25 – 11.15

B305

Fredag 75 min

10.40 – 11.55

B305

Läxor

34 

Bokutdelning.

Kap 1 – Tal

1 .1 Negativa tal

1 .2 Addition och subtraktion med negativa tal

1 .2 Addition och subtraktion med negativa tal

1 .2 Addition och subtraktion med negativa tal

 

                 Dina läxor är att

 

1.       Komma förberedd.

Om vi t.ex. ska börja 1 .3 på torsdag så ska du ha läst och försökt förstå inledningen till 1 .3 innan lektionen. Anteckna funderingar!

 

2.       Ligga i fas med planeringen.

Du ska alltid räkna:

 

-     minst 2 nivåer i varje avsnitt

-     minst 1 uppgift från antingen Basläger eller Hög Höjd i varje avsnitt.

 

          Använd lektionstiden effektivt samt Studietiden må-tors så ska du inte behöva arbeta hemma.

 

        

19 aug 2019 / LLN 

35

(Aktivitetsdag, ingen lektion)

(Aktivitetsdag, ingen lektion)

1 .3 Multiplikation och division med negativa tal

1 .3 Multiplikation och division med negativa tal

 

36 

1 .3 Multiplikation och division med negativa tal

 

1 .4 Potenser

 

1 .4 Potenser

1 .4 Potenser

 

37

(Elevens Val 1, Ingen lektion)

1 .5 Multiplikation och division med potenser

 

1 .5 Multiplikation och division med potenser

 

1 .5 Multiplikation och division med potenser

 

38 

1 .6 Kvadratrötter

1 .6 Kvadratrötter

(Temadag, ingen lektion)

(Temadag, ingen lektion)

39 

1 .6 Kvadratrötter

(Utvecklingssamtal, ingen lektion)

1 .7 Stora och små tal med tiopotenser

(Elevens Val 2, Ingen lektion)

40

1.7 Stora och små tal med tiopotenser

1.7 Stora och små tal med tiopotenser

1.7 Stora och små tal med tiopotenser

Test på E-nivå (Nivå 1).

 

Det du får godkänt på idag behöver du inte göra på E-nivå på provet v.41

41

1 .8 Prefix och gällande siffror

1 .8 Prefix och gällande siffror

Repetition

Prov Kap 1

 

 

 

 

Filmer att se för bättre förståelse:

Intro TAL se gärna följande presentation Talmängder

1.1 Negativa tal se film

1.2 Addition och subtraktion med negativa tal  film

1.3 Multiplikation och division med negativa tal se film

1.4 Potenser film

1.5 Multiplikation och division med potenser film

1.6 Kvadratrötter film

1.7 Stora och små tal med tiopotenser film

1.8 Prefix och gällande siffror film 1.8a och film 1.8b

 

           Lärandemål 

 • Förstå vad ett negativt tal är
 • Kunna addera och subtrahera negativa tal
 • Kunna multiplicera och dividera negativa tal
 • Förstå begreppet potenser
 • Kunna multiplicera och dividera potenser
 • Kunna vad kvadratrötter är och kunna räkna med kvadratrötter
 • Kunna skriva och räkna med tiopotenser
 • Känna förstå och räkna med prefix och veta hur man bestämmer antalet gällande siffror

 

Begrepp att kunna förstå, förklara, och använda:

 Negativa tal, positiva tal, motsatta tal, hela tal, potens, bas, exponent, kvadratrot, tiopotens, grundpotensform, prefix, närmevärde, gällande siffror, faktor, term, täljare, nämnare, summa, kvot, produkt, differens.

 

Undervisning

Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner/problemlösning

Egen övning

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande på lektioner, både muntligt och skriftligt.

Skriftligt prov v.41

 

      Förmågorna som bedöms är:

      Begreppsförståelse: Hur du använder de matematiska begrepp vi lär oss för att lösa bekanta och nya problem, samt hur du använder och  resonerar kring kopplingen mellan matematiska uttrycksformer (ord, symboler, bilder, tabeller, diagram, tabeller, koordinatsystem).

      Metoder:  Att du kan välja lämpliga/effektiva metoder för olika problem, och att du kan använda metoderna vi lär oss på rätt sätt.
      Problemlösning:  Att du kan välja lämpliga strategier och metoder som är anpassade till problemet, och resonera kring olika strategier,               metoder, och ditt svars rimlighet. 
      Resonemang: Hur du framför egna och bemöter andras matematiska argument för att komma vidare i lösningen till ett problem. 
      Kommunikation: Hur tydligt och effektivt du använder matematiska uttrycksformer i dina redovisningar (skriftligt och muntligt).
                             
                           

 

     Centralt innehåll från läroplanen:

 

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: