Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-08-20 08:17 i Örtagårdens förskola Svedala
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen.

Innehåll

Nuläge

Barnen i åldrarna 1-2 år har visat intresse för Babblarna och därför har vi valt att använda dem som vårt tema under läsåret. Vi vill gå i genom varje babblare och prata om dem och deras egenskaper.  

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Vart ska vi 

Vi vill se barnen. 

samspela med varandra

sortera material föremål

hör barnen upprepa en ramsa/sång 

tar eget initiativ till skapande

öka sitt ordförråd

utforska naturen

 

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. Vi målar hjärtan blåa och dekorerar dem med glitter och ögon. Tillverkar kompishjärtan av piprensare och pärlor och hänger upp dem i grenen. Vi målar tavlor med känslor till olika sorters musik.  

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga. Vi räknar djur och sorterat djur efter färg, Vi läser böcker knutna till matematik.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument, sjunger och dansar. Gör rörelsesånger. Vi läser Bobbos väska. Vi Dansar och rör oss till babblarsången.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. Vi läser böcker. Vi gör händer i trolldeg och målar dem som i diddis färger. Vi skapar de olika babblarna med hjälp av toalettrullar.

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Lära oss nya ord. Vi rimmar och ramsar mycket.  Vi leker Kims lek för att träna minnet.  

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag.  Vi går ut på gården och tittar på naturen, vilka djur hittar vi och var försvinner djuren på vintern och hösten? 

Alla barnen 1-2 år deltar i de olika aktiviteterna. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå  och individ nivå.

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens alster och anteckningar. Reflektioner sker varje vecka gemensamt i arbetslaget.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: