Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi HT- 19 åk7

Skapad 2019-08-20 08:19 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Hi HT- 19 åk7

Innehåll

Historia 

Åk 7, HT-19 

Vinsta grundskola 

Forna civilisationer 

Vi börjar terminen med att läsa historia. Hur levde de första människorna? När blev vi bofasta och började odla jorden? När byggdes de första städerna? Vi kommer att läsa om forna civilisationer och om vad som kännetecknar dessa högkulturer. Ni kommer att välja en högkultur som ni ska undersöka och skriva en faktatext om. 

 Därefter fortsätter vi att läsa om antikens Grekland och Rom. Hur vet man vad som hänt under denna tidsperiod? Vad ska man tänka på när man undersöker en historisk källa? Detta och mycket annat kommer vi få svar på under arbetets gång. 

Under lektionerna kommer vi att: 

  • Ha genomgångar 

  • Se en filmserie om stenåldern. Från jägare och samlare till jordbrukare. 

  • Söka och bearbeta fakta om en tidig högkultur 

  • Skriva en faktatext 

  • Göra källövningar 

Sidor i Historia 7-9: 10-44 

Ord och begrepp: Homo sapiens, nomad, högkultur, domesticera, arkeologer, stadsstat, agrikultur, civilisation, animism, samhällsklasser samt de ord och begrepp som är typiska för den högkultur du väljer. 

Prov och bedömning:  

  • Faktatext, inlämning v 6 

  • Prov v. 45 

Kunskapskrav som kommer bedömas är följande: 

 

1. Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Antiken. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 

 

2. Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. 

 

3 .Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. 

 

 

4. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. 

 

Veckoplanering: 

 

v. 35-36 

Intro. De första människorna 

Tidslinje, karta och text s. 10-11 

Tidiga högkulturer s. 12-15 

Film: Civilisationen blir till, del 1 och 2 +källor 

v. 37 

Fördjupningsarbete: Välj en högkultur  

s.16-25 

Sök fakta om din högkultur 

Film : Civilisationen blir till, del 3 

v. 338-39 

Eget arbete: bearbeta och sammanställ fakta om din högkultur 

Skriv en text, se uppgiften. 

Inlämning  

v. 40-41 

Antikens Grekland 

s. 28-31 

Barn i antikens Grekland s. 40-41 

Ord och begrepp: epok, stadsstater, demokrati, filosofi 

Film om antiken 

v. 42 

Romarriket 

s. 32-37 

Anteckningar om det romerska styret 

Film om romarriket 

v. 43 

Historiska källor, källövningar 

s.38-44 

v. 43 

Historiska källor, källövningar repetition 

 

v. 45 

Prov 

s. 28-44 i boken samt anteckningar och lektionsövningar 

 

 

 

Lycka till! 

/Elif 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: