Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott

Skapad 2019-08-20 08:27 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Friidrott är en samling av olika idrottsgrenar där du tränas i att använda din kropp på olika sätt för att nå ett så gott resultat som du kan. Vi kommer att gå igenom tekniker och hur de olika grenarna löpning, längdhopp, och kast med liten boll går till.

Innehåll

 

Mål för elev

 

Du skall utveckla din förmåga i de grundläggande teknikerna i löpning, hopp och kast.
Begreppsförmågan, förstå innebörden av de olika begreppen inom friidrottsområdet.
T.ex. avstamp, rivning, övertramp, stöt, landning mm.

Genomförande

 

Du kommer att få möjlighet att prova på, träna och förbättra dig i de olika grenarna. Detta kommer att genomföras under ut/inneeperioden.

Tänk på att det inte handlar om vem som kastar, hoppar eller springer längst i klassen.

Självklart är det bra att ha ett bra resultat, men utifrån sin egen förmåga ska man utvecklas, förbättra tekniker och genom detta få ett individuellt resultat.

Bedömning

 

Har god koordination inom de olika momenten för friidrott.

Har god teknik, prestation och goda resultat.

Deltar efter bästa förmåga i de genomgångarna av grenarna.

 

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de fyra friidrottsdisciplinerna kulstötning, löpning, längdhopp samt höjdhopp.

Vi kommer utföra detta i både inne och utemiljö.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Friidrott årskurs 5

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. EXEMPEL: Eleven har provat på de vanligaste rörelsemomenten inom friidrott. Eleven deltar på friidrottlektionerna.
Nivå 2
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. EXEMPEL: Eleven är klarar av de vanligaste rörelsemomenten inom friidrott. Eleven deltar aktivt på friidrottslektionerna.
Nivå 3
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. EXEMPEL: Eleven klarar utan problem av de vanligaste rörelsemomenten inom friidrott. Eleven deltar mycket aktivt på friidrottslektionerna.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: