Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans

Skapad 2019-08-20 08:52 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Dans
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa. Att kunna röra sig till musik i lekar och danser.

Uppgifter

 • Dans

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 1-6

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du använder till viss del motoriska grundformer vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du använder sammansatta motoriska grundformer, relativt väl, vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar ett väl anpassat rörelsemönster vid olika typer av sammansatta rörelser vid lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du kan utföra enkla rörelser till musik.
Du utför rörelser till musikens takt och rytm med förhållandevis god anpassning.
Du anpassar dina rörelser på ett komplext sätt med god känsla för takt och rytm i musiken.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
Du har viss förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter.
Du har god förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter och kan redogöra för detta på ett enkelt sätt.
Du har mycket god förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter och kan redogöra för detta på ett väl underbyggt sätt.
Du vistas i vatten och simmar till viss del kortare sträckor.
Du har förmåga att simma i mag och ryggläge men når inte de uppställda kunskapskraven att kunna simma 200m varav 50 på rygg.
Du simmar i mag- eller ryggläge och når de gällande kunskapskraven att simma 200m varav 50 på rygg.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för dina upplevelser av fysisk aktivitet och gör det då med enkelt underbyggda resonemang.
Du redogör för upplevelser och effekter av fysisk aktivitet med relativt väl underbygda resonemang.
Du redogör för upplevelser och effekter av fysisk aktivitet med väl underbygda resonemang.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Du orienterar med viss säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med relativt god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du har viss förståelse för allemansrättens grundläggande värderingar.
Du har förståelse för de rättigheter och skyldigheter som råder enligt allemansrätten och kan i enkla drag redogöra för dem.
Du har förståelse för rättigheter och skyldigheter som råder enligt allemansrätten och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för dem.
Du hanterar till viss del olika nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Du hanterar olika typer av nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider på ett relativt säkert sätt.
Du hanterar på ett säkert sätt olika typer av nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: