Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människors miljöer kurs PEDMÄI0

Skapad 2019-08-20 09:04 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Pedagogik
Detta är kursplanen direkt från skolverket. Utgående från centrala innehållet kommer kursens upplägg styras. matrisen läggs även in här. Syftet med kursen är Undervisningen i ämnet pedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang samt kunskaper om olika teorier om det. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur synen på kunskap och lärande har förändrats och hur det har påverkat såväl fostran som undervisning. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor formas av och själva skapar sociala sammanhang, samhällen och kulturer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur värderingar och kunskaper skapas, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om människors liv och växande i olika miljöer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människors interaktion och kommunikation samt om pedagogiskt ledarskap. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer och att skapa goda villkor för människors lärande och växande. Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen, och tillfällen ska ges för eleverna att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp och egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Innehåll

Undervisningen i ämnet människor miljöer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Kunskaper om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang.
 2. Förmåga att använda pedagogiska begrepp, teorier och teoretiska perspektiv.
 3. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 4. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.
 5. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
 6. Förmåga att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

Uppgifter

 • Globaliseringens effekter, fördelar och nackdelar!

 • Globaliseringens effekter, fördelar och nackdelar!

 • Greta Thunberg en ny miljörörelse?

 • Greta Thunberg en ny miljörörelse?

 • Greta Thunberg en ny miljörörelse?

 • Alternativa fakta, kunskapsresistens och fejkade nyheter

 • Debattuppgift för Kevin.

 • Skaka av dig dina egna värderingar så gott det går

 • Sociologi och samhället kap1

 • Sociologi och samhället kap1

 • Hur lyckas jag i en debatt

 • Hur lyckas jag i en debatt

 • Ideologiernas död eller lever de i högsta grad.

 • Ett mycket kort arbete om segregation

 • Kapitel 4 människor och miljöer. Faktorer som påverkar.

 • Människan och miljö i samspel

 • Kulturen och dess inre och yttre normer

 • Tema Framtiden

 • Ej namngiven

Matriser

Ped
Kunskapskrav Människors miljöer

Förmågan att

E
Kunskapskrav
C
Kunskapskrav
A
Kunskapskrav
Beskriver och ger exempe från människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Eleven använder sig av de centrala begreppen och teorier
Eleven beskriver översiktligt och ger några exempel. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser
Eleven beskriver utförligt. Eleven ger också exempel... I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat . Eleven ger också exempel... . I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Diskussionen
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
Argumenterar samt ger möjliga lösningar
I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Söka granska och tolka viss information samt göra adekvata källhänvisningar. Reflektera över dessa källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: