Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4

Skapad 2019-08-20 09:07 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 4 Musik
Musik talar till alla människor. Med hjälp av musikens språk kan vi kommunicera med människor från hela världen även om vi talar olika språk. Musik förstärker det vi vill säga och hjälper oss att förstå och uttrycka känslor och sinnesstämningar. Genom att spela, sjunga och musicera kan vi delta i gemenskapen som musiken ger.

Innehåll

Syfte

Du ska genom undervisningen utveckla dina förmågor i att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Innehåll i undervisningen

På musiken i åk 4 kommer du få utveckla din musikaliska förmåga. Du kommer få:

 • sjunga ensam och tillsammans med andra
 • lyssna på och spela musik
 • lära dig hur du ska värma upp
 • använda olika instrument
 • använda musik i dans lek och rörelse
 • lära dig om och använda dig av takt, rytm och melodi
 • lära dig vidare om olika musikaliska begrepp och symboler
 • lära dig att höra och se skillnaden mellan blås-, stråk-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumnet
 • forska om ett instrument och redovisa om det

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer använda oss av:

 • musikinstrument
 • våra egna röster
 • grupparbeten
 • samtal och diskussioner
 • filmer
 • digitala medier 
 • redovisningar

Det här ska du kunna

Det som kommer bedömas är:

 • Din förmåga att använda rösten ensam och i grupp
 • Din förmåga att spela olika musikinstrument
 • Din förmåga att uttrycka musik genom dans, lek och rörelse
 • Din förmåga att använda dig av takt, rytm och melodi på olika sätt - t ex med kroppen eller med ett instrument
 • Din förmåga att redovisa om ett instrument
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Åk 4 Musik - Bedömningsstöd

Saknas underlag
På god väg
Godtagbara kunskaper
Sång
Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Instrumentspel
På något instrument spelar eleven på på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Ensamblespel
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
 • Mu  4-6
Symboler, Byggstenar och Notation
Eleven delta i aktiviteterna som leder till kunskap för såväl eget musicerande som i ensemble.
 • Mu  4-6
Skapa, gestalta, framföra
Eleven kan utifrån givna musikaliska idéer och enkla musikaliska mönster pröva att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar
 • Mu  4-6
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
Digitala verktyg
Eleven utvecklar kunskap i att använda digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Olika musikgenrer
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och samband, likheter och skillnader.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Musikens funktioner
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och samband, likheter och skillnader.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Instrumentkännedom
Eleven kan urskilja om instrument de hör är blås-, sträng- eller slaginstrument.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: