Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering modersmål Thailändska år 4-6.. Boken om mig

Skapad 2019-08-20 09:48 i Modersmålsenheten Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Boken om mig är ett skrivarbete där du får träna på att skriva olika typer av texter.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT ...

Du ska utveckla din förmågan att kommunicera i tal och skrift"

 • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande text
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text

  Så här ska vi arbeta :

         Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden
         Dessa förmågor tränar vi genom att: 
 
            - skriva minst fem kapitel. Den röda tråden eller temat för texterna är att de ska handla om dig själv, ditt liv, dina intressen.

        . skriva egna texter av olika slag berättelser

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna

 • läsa olika texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket  

Exempel/förslag på rubriker till kapitlen:

 1. Några fakta om författaren
 2. Mina första år
 3. Min barndoms somrar
 4. Mina käraste leksaker
 5. Första julen i/på
 6. Min första cykel
 7. Vi flyttar till…
 8. På landet hos…
 9. Några klasskamrater
 10. När jag var sjuk
 11. Ute på olovliga vägar
 12. Böcker jag har läst
 13. Goda kamrater
 14. Med i laget
 15. Tävlingen
 16. Min första förälskelse
 17. Fritiden
 18. Min förening
 19. Min hobby
 20. Det bästa jag vet
 21. Min musik genom åren
 22. Min uppfostran
 23. Resan till…
 24. Just nu
 25. Mitt släktträd
 26. Min mormor (eller annan släkting)
 27. Från Thailand till Sverige
 28. Mina drömmar
 29. Jag om tio år
 30. Min skola
 31. Människor jag beundrar
 32. Detta vill jag ändra på
 33. Jag och naturen


 

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • kombinera text och bild för att förstärka vad du vill berätta
 • Presentera ditt arbete muntligt så att andra förstår
 • hur du använder stor bokstav, punkt, frågetecken
 • hur du med hjälp av tecknade bilder kan berätta något
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: