👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 9:1 Bråk

Skapad 2019-08-20 10:19 i Ytterbyskolan Kungälv
Mall Prio 9 Kap 1 Ytterbyskolan
Grundskola 9 Matematik
Tal och algebra, kap 1 När du först lärde dig räkna räckte det med hela tal. För att kunna lösa fler och svårare problem har du även fått lära dig använda negativa tal, tal i bråkform och irrationella tal som π. Inom algebran räknar man inte bara med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x. Algebra ligger bakom mycket av det du möter i din vardag, som t.ex. sökfunktioner på internet. I det här kapitlet får du lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform. Du får även fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer.

Innehåll

Johanna Petrén kommer att ha matematiken i klassen v. 34-39.

Då kommer vi arbeta med avsnitten 1:1-1:6

Länk till planering: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S-SLlxp7i0JU-y22esxMUlIGQ5KIWQijrjs6xiwKBjI/edit?usp=sharing

Avsnitt
1.1 Bråk
1.2 Addition och subtraktion av bråk
1.3 Multiplikation av bråk
1.4 Division av bråk

Begrepp
bråk
täljare
nämnare
blandad form
förlänga
förkorta
enklaste form
minsta gemensamma nämnare MGN

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Prio 9:1 Bråk

E
C
A
Addition av bråk
ej testat på detta prov
Subtraktion av bråk
ej testat på detta prov
Multiplikation av bråk
Division av bråk
Problemlösning med bråk
Resonemang och kommunikation