Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomens inre och periodiska systemet 8B torpet

Skapad 2019-08-20 10:20 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Kemi
Periodiska systemet

Innehåll

Atomens inre och periodiska systemet

Syfte

Vi ska få kunskap om atommodellen, olika ämnen och det periodiska systemet. Vi ska också bli bättre på att planera experiment och dra slutsatser.

 

I arbetsområdet ska vi få lära oss:

Kunskap och förståelse

 • Hur våra tankar om atomer utvecklats med tiden
 • Atomens uppbyggnad (proton + elektroner)
 • Laddning på proton och elektron
 • Begreppen elektronskal, valenselektron och atomnummer
 • Att ämnen reagerar med varandra.
 • Att det finns olika sorters atomer
 • Hur grundämnen delas in i olika grupper och namnet på två vanliga grupper
 • Vad en jon är
 • Vad som är typiskt för metaller

 

 Förmåga att göra systematiska undersökningar:

 • Vad som är viktigt att tänka på när man planerar naturvetenskapliga undersökningar.
 • Hur man använder sin kunskap för att förklara resultatet i ett experiment, alltså att dra en slutsats.

 När vi ska lära oss 

Till och med vecka 38.

Hur vi ska lära oss

 • Genomgångar, demonstrationer och experiment
 • Besvara frågeställningar enskilt och i grupp
 • Simuleringar (build an atom)

Material

Bedömning

 • Vid några tillfällen enskilt svara på frågeställningar där du kan visa att du minns och förstår kunskap som vi jobbat med
 • Inlämning av en planering och en slutsats 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Atomens inre och periodiska systemet

Godtagbara kunskaper
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och periodiska systemet och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur metaller och metallframställning används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på materiens kretslopp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kunskap om grundämnen och kemiska föreningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: