Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

grovplanering- matematik-åk 6 läsåret 19/20

Skapad 2019-08-20 10:24 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6
Grovplanering över de arbetsområden som vi kommer att jobba med läsåret 19/20 Ev. ändringar med tanke på nationella proven. .

Innehåll

Matematik               2019/2020              åk 6

Hösttermin 2019

v. 35-37                 Decimaltal             

Kunskap: förstå vad menas med ett decimaltal, storleks ordna decimaltal, multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 samt räkna kort division.

Ord: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimaltecken.

Diagnos & repetition

 

v. 38-40             Procent och sannolikhet

Kunskap: räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är, räkna ut rabatten på en vara, räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa, och växla mellan bråkform, decimalform och procentform.

Ord: hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, chans, risk och sannolikhet.

Diagnos & Repetition

 

V,41 – 43               Geometri’

Kunskap: använda de vanligaste enheterna för area m2, cm2, Förstå och använda begreppen bas och höjd, förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt och räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt sammansatta figurer.

 

Ord: area, omkrets, parallellogram, romb, kub, kon, klot, tetraeder, rätblock, diagonal, medelpunkt, diameter, radie och liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel och trubbvinklig triangel.

Diagnos & repetition

 

V. 45- 48                         Koordinatsystem och lägesmått

 

Kunskap: avläsa och skriva vad ett koordinatsystem är, avläsa och skriva koordinater för punkter, läsa av och rita diagram med proportionella samband och lägesmåtten typvärde, median, medelvärde.

Ord: koordinatsystem, koordinat, punkt, x- axel, y- axel, median, medelvärde typvärde, origo och proportionella samband.

Diagnos & repetition

 

V, 49 – 51                  Algebra

Kunskap: Veta att obekanta tal kan skrivas med bokstav t.ex. X eller y. Förstå och kunna skriva med algebraiska uttryck, kunna och förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation.

Ord: obekanta tal, algebraiska uttryck, likhet och ekvation.

Diagnos & repetition

 

                              

 

 

Vårtermin 2020

 

 

 

v. 2, 4                    Problemlösning 

träna att lösa problem med olika metoder (rita, pröva, arbeta baklänges, hämta fakta ur text …) OBS! A och B boken

Enligt FUSK – strategi

 

v. 5-7                    Tal

Kunskap: ställa upp och multiplicera 13*52, 1,3*5,2, multiplicera och dividera decimaltal med 10 och 100.

Förklara vad menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal, tal i bråkform och skriva och förklara vad ett binärt tal är.

Ord: negativa tal, positiva tal, miljon och binärt tal.

Diagnos & Repetition

 

V. 8       Problemlösning

 

Rita en bild, är det nog med fakta? Prova dig fram, arbeta baklänges, och leta mönster i tal och bild.

 

 

 

 

v. 10 -14               Enheter och skala

Kunskap: räkna med tid, hastighet, skala, olika enheter för vikt och volym. Förstå vad menas med skala och  kunna räkna med skala.

Ord: hastighet, ton, kubikmeter, kubikcentimeter, km/h

 

Diagnos & repetition

 

V, 15 -17          Cirkeln

Kunskap: förklara begreppen diameter och radie, beräkna cirkelns area och omkrets. Kunna läsa av och tolka cirkel diagram.

Ord: cirkel, area, diameter, radie, pi medelpunkt och cirkeldiagram.

 

V, 18 – 21            Målgång

 

Kunskap: Taluppfattning, räknesätten, bråk, procent, algebra, geometri, statistik och problemlösning.

 

Ev. ändringar med tanke på nationella proven

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: