Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttryck i en textil bild, läsår 2019/20

Skapad 2019-08-20 10:29 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Det handlar om att lära om och träna tre skilda textila tekniker genom att arbeta fram ett eller flera slöjdföremål.
Grundskola 7 Slöjd
Du som elev tränar och lär om teknikerna: 1) Applikation, 2) Schablontryck och 3) fritt Broderi (stjälkstygn) Detta gör du genom att arbeta fram ett motiv för ett slöjdföremål, förslagsvis örngott alt. textil bild. Du arbetar fram ett individuellt slöjdarbete i enlighet med slöjdens arbetsprocesser; idéutveckling, överväganden, framställning och värdering & tolkning. Du framställer efter egen idé för vilket du kombinerar de tre olika teknikerna i ett motiv. Du arbetar utifrån dina egna förutsättningar och din egen planering. Du fyller i tilldelat loggblad.

Innehåll

Syfte/Ämnesmål

Att du ska utveckla kunskapen om olika hantverkstekniker, såsom applikation, schablontryck och broderi. Detta genom att följa instruktionsfilmer från Youtube och olika genomgångar. Genom arbetet utvecklas och förbättras färdigheten/handlaget och vetskapen om dessa. Symaskinskunskap befästs ytterligare och att lära om tillhörande terminologi och om olika specifika begrepp.

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med: (läs nedan om "kopplingar till läroplanen")

Undervisning/Tidsram

Terminsuppgift

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 • planera, skissa och formge ditt arbete/motiv.
 • arbeta fram ett befintligt mönster/mallar för ditt motiv i befintlig storlek (skala 1:1).
 • resurssnålt placera ut mönsterdelar på tyg, nåla, markera och klippa ut på tyg.
 • skriva en egen övergripande arbetsbeskrivning.
 • välja och kombinera olika material, färger och tekniker som används till motivet.
 • arbeta fram en schablon, brodera för hand och sy ihop till örngott/bonad.
 • träna redskap och tekniker som behövs vid de olika momenten.
 • framställa ett slöjdföremål med nogrannhet och uthållighet för att möjliggöra ett optimalt välgjort resultat.
 • träna att sy med symaskinens rak- och sicksacksöm
 • vara rädd om ditt arbete, hålla ordning på ditt och skolans material, redskap och verktyg.
 • dokumentera, analysera och värdera din egen arbetsprocess och resultat i ord och ev bild i Teams 

Se även Lärandematris.

Arbetssätt

Du arbetar både självständigt och i samarbete med andra elever eller läraren. Du får skriftlig-, muntlig-, visuell- och praktisk handledning där det behövs i arbetsprocessen. Du tar hjälp av frågorna i Planeringsdokumentet via Teams och skriver avslutningsvis även en Värdering av arbetsprocessen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: