Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Miljökasse"

Skapad 2019-08-20 10:30 i Vinbergsskolan Falkenberg
Du kommer att sy en väska som du själv designar utifrån några givna modeller.
Grundskola 5 Slöjd
Uppgiften är att sy en miljökasse. Vi diskuterar plastens påverkan på miljön. Du kommer att få sy en kasse med hjälp av en arbetsbeskrivning. Utifrån ett land och kultur designar du ditt tyg med tekniken mjölreservage(mjölbatik) där du väljer form och färg. Du repeterar dina symaskinskunskaper och tränar på att själv utforma din egen kasse efter en arbetsbeskrivning.

Innehåll

Innehåll

Uppstart med diskussion om plastens påverkan på miljön. Miljökassens syfte i samhället.

Vi har en gemensam diskussion om olika kulturella uttryck och tittar på olika bilder och mönster från olika länder.

Du designar ett mönster kopplat till en vald kultur/land.

Vi har en gemensam genomgång hur mjölbatik går till.

När tyget är klart syr du en miljökasse. Du följer då en arbetsbeskrivning.

Genomförande

Ni kommer att jobba individuellt men med hjälpa varandra under arbetets gång med att läsa och följa en arbetsbeskrivning.
Vi har korta, praktiska genomgångar för att leda arbetet framåt.
Du tränar på att använda symaskinen och tillverkar en personlig kasse.
Under arbetets gång dokumenterar du i slöjdloggen i Classroom. När du är klar med arbetet skriver du en utvärdering i Unikum.

Bedömning

Jag som lärare kommer under arbetes gång att lyssna på dig, se dig arbeta och titta på det du gör. 
Jag kommer att ta del av din planering, slöjdlogg och utvärdering.

I denna uppgift bedöms hur du tolkat det land/den kultur du valt att uttrycka på ditt tyg. Din förmåga att tolka kulturella uttryck och hur du resonerar kring ditt val av mönster.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Lärandematris

0
1
2
3
Förmågan att framställa slöjdföremål
 • Sl
 • Sl  4-6
Du bryr dig inte om att följa de instruktionerna du får och bryr dig inte om hur resultatet blir.
Du kan framställa enkla slöjdföremål på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan framställa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Redskap
 • Sl  4-6
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Hantverkstekniker
 • Sl
Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Arbetsprocesser
 • Sl
 • Sl  4-6
Du kan hjälpa till att ge ett förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon bearbetning gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du jobbar ofta självständigt och ger förslag på arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Estetiska och kulturella uttrycksformer
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du kan på ett enkelt sätt diskutera om symboler, färg, form och material, som påverkar i estetiska uttryck.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera om symboler, färg, form och material, som påverkar i estetiska uttryck.
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera om symboler, färg, form och material, som påverkar i estetiska uttryck.
Dokumentation
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat ditt slöjdföremål.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat ditt slöjdföremål.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat ditt slöjdföremål.
Lärandemiljökunskaper
 • Gr lgr11
Du ta inte ansvar över din arbetsplats. Du hjälper inte alla och bidrar inte till arbetsro i klassrummet.
Du kan ta hand om ditt arbetsplats på ett bra sätt. Du mellanstädar ditt bord vid behov, du hjälper alla och ger arbetsro i klassrummet, med att lyssna på anvisningar.
Du kan ta hand om ditt arbetsplats på ett mycket bra sätt. Du mellanstädar ditt bord vid behov, du hjälper alla och ger arbetsro i klassrummet, med att lyssna på anvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: