Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avstämning, läsår 2019/20

Skapad 2019-08-20 10:30 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Det handlar om att lära om och träna tre skilda textila tekniker genom att arbeta fram ett eller flera slöjdföremål.
Grundskola 7 Slöjd
Avstämning / repetition Minns du hur du trär symaskinen? Minns du hur du broderar?

Innehåll

Uppgift

Du börjar terminen med att visa dina förkunskaper vad gäller symaskinen och att brodera.

 

Du ska inom tidsramen för tre veckor träna symaskinen och repetera broderi:

Du ska träna:

- Hur du trär övertråd, undertråd och hur du "fiskar" upp undertråden.

- Hur du ställer in raksöm och sicksack.

- Du ska förstå innebörden av stygnbredd och stygnlängd. Hur detta påverkar utseendet på vald söm.

- Du ska veta hur och varför du ska backa i början och slut av sydd söm. Du ska förutom ovanstående begrepp känna till om begreppet "fästa".

- Du ska förstå symaskinens symbolspråk.

 

Med hjälp av en provbit ska du även träna broderi, såsom:

- Förstygn

- Efterstygn

- Stjälkstygn

 

Du ska förstå varför och veta hur du påbörjar ett broderi och hur du avslutar (fäster tråden). Du ska förstå skillnaden på trubbig och spetsig broderinål och även förstå när du ska välja att använda den ena respektive den andra.

 

Undervisning/Tidsram

3 veckor.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 • öva på att trä symaskinen
 • öva på att ställa in symaskinen på raksöm respektive sicksack
 • sy raksöm och sicksack synliga på en tygbit
 • fästa tråden i början och slut av söm 
 • brodera tre tekniker i provbit.

   

   

  Arbetssätt

  Du arbetar både självständigt och i samarbete med andra elever eller läraren. Du får skriftlig-, muntlig-, visuell- och praktisk handledning där det behövs i arbetsprocessen. Du tar hjälp av frågorna i Planeringsdokumentet via Teams och skriver avslutningsvis även en Värdering av arbetsprocessen.

   

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
   Sl
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
   Sl
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
   Sl
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
   Sl
  • Centralt innehåll
  • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
   Sl  7-9
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
   Sl  7-9
  • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
   Sl  7-9
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
   Sl  7-9
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
   Sl  7-9
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
   Sl  7-9
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: