👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång, spel och drama - Astrid Lindgren

Skapad 2019-08-20 10:45 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 1 – 3 Musik
Astrid Lindgrens musik, film och text! Vi sjunger, spelar och dramatiserar Astrid Lindgrens berättelser.

Innehåll

Astrid Lindgren
Syfte:

 • Att lära sig om svensk vis och författarhistoria
 • Tillsammans i klasserna framföra hennes musik med både sång, spel och drama
 • Arbeta ämnesöverskridande i Musik, Svenska och andra ämnen som berör

 

Undervisning:

Denna planering kommer att sträcka sig över hela lågstadiet där vardera klass får en av Astrids berättelser tilldelat till sig. "T.ex klass 1: Pippi Långstrump". Temat börjar med introduktion om Astrid Lindgren, om hennes liv och bedrifter. Sen kommer vi titta klassvis på respektive tilldelad film. Det mynnar sen ut sig i att lära sig musiken i både sång och spel samt även också tillsammans skapa ett enklare drama.
 

Mål:

Att tillsammans lära oss om Astrid Lindgren och hennes berättelser. Även att förstå vikten att bevara svensk vis och författarhistoria. 
Vi kommer att få arbeta med Astrids musik och text som vi sedan framför inför publik vid ett senare tillfälle under läsåret.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i sång och spel
 • delta i rytmiska övningar
 • skapande av musik i grupp
 • hur du aktivt deltar i det arbete vi gör på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musikmatris åk 1-3

Förmåga

>>>
>>>
>>>
Sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Du kan härma, öva och spela enkla rytmstämmor med hjälp och stöd av lärare.
Du kan öva och spela enkla rytmstämmor relativt självständigt.
Du kan spela enkla rytmstämmor.
Melodispel
Du kan härma och öva enkla melodistämmor med hjälp och stöd av lärare.
Du kan härma och spela enkla melodistämmor med viss handledning av lärare.
Du kan spela enkla melodistämmor.
Ackordspel
Du kan härma och öva enkelt ackordspel med hjälp och stöd av lärare.
Du kan öva självständigt och spelar enkelt ackordspel med viss handledning av lärare.
Du kan spela på något ackordinstrument med visst flyt.
Musikskapande och gestaltning
Du kan med hjälp och stöd av lärare bidra till att uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Du kan själv med viss säkerhet själv bidra till att uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Du kan själv med god säkerhet uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Musiklyssnande och musiklära
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Musiklyssnande och musikhistoria
Du kan med hjälp och stöd av lärare känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition.
Du kan själv med viss säkerhet känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition.
Du kan själv med säkerhet känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition.
Resonemang om musik
Du kan med hjälp och stöd av lärare beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer vid musiklyssning.
Du kan själv med viss säkerhet beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer vid musiklyssning.
Du kan själv med säkerhet beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer vid musiklyssning.