Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2019-08-20 10:57 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Historia
Vad innebär en revolution? Den industriella, amerikanska och den franska revolutionen har spelat en avgörande roll i världshistorien. På vilket sätt då? Pågår revolutioner idag?

Innehåll

 

Bedömning:

Formativ bedömning under arbetets gång utifrån förmågorna enligt matrisen samt ett avslutande prov.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer att arbeta med de tre revolutionerna under v 2-7

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutionernas tid

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Fakta (Kunskaper om olika tidsperioder)
När inträffade dessa revolutioner och vad var det som hände ?
Du har grundläggande kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har grundläggande kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har mycket goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Analys (Orsaker och konsekvenser)
Vad var orsakerna till dessa revolutioner och vilka konsekvenser fick de ?
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska, franska och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska, franska och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska, franska och den industriella revolutionen.
Förståelse (Kunskap om utvecklingslinjer)
Hur var det i samhället innan revolutionerna, vad det var som förändrades och hur kan dessa revolutioner påverka framtiden ?
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du vet vad ord betyder och du kan förklara dem.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: