Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2019-08-20 11:02 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Engelska
Språk är människans främsta redskap till att tänka, kommunicera och lära. Att lära sig språk kan bidra till nya sätt att se på världen och få förståelse för olika levnadssätt. Kunskaper i engelska ökar elevens möjligheter att ingå i det framtida och nutida sociala och kulturella sammanhang.

Innehåll

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att …

- förstå och tolka talad engelska och engelska i olika typer av texter.

- uttrycka dig på engelska och kommunicera i tal och skrift.

- använda dig av olika språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

- anpassa språket efter olika mottagare och syften.

- reflektera över olika livsvillkor och samhällsfrågor i engelsktalande länder.

 

Detta kommer vi att arbeta med genom att

- Läsa olika typer av texter på engelska från läroböcker och skönlitterära texter.

- Träna på dialoger som vi läser och uttrycker muntligt.

- Prata och samtala i grupper.

- Skriva texter, lära oss om grammatiska regler.

- Spela spel och titta på engelsk film.

- Glosläxor.

- Prova på olika strategier för att göra oss förstådda.

 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionstid genom inlämnade texter och andra uppgifter.

Du bedöms i hur du uttrycker dig i skriftlig och talad form, exempelvis genom att skriva kortare texter eller tala om något på engelska.

Du bedöms också på hur du kan lyssna på eller läsa en text och följa dess instruktioner därefter.

 

Kopplingar till läroplan är bifogade och gäller upp till åk 6.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • A letter to future me

 • Interview with a friend

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: