Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En meter bräda

Skapad 2019-08-20 11:26 i Smedby skola Hedemora
Ett arbete där eleven ska utveckla och formge ett slöjdföremål av max en meter furu bräda. Eleven ska rita en skiss( förslag), där man ska kunna se hur arbetet ska utföras, samt vilka material man behöver. Man får komplettera sin bräda med ex. skruvar, gångjärn, hängare mm.
Grundskola 5 Slöjd
"En meter bräda" att planera ,skissa och tillverka en egen produkt utifrån materialet 1 m furubräda

Innehåll

Tidsperiod:

Ht 2019

Vad ska jag göra? 

 • du får använda max en meter furubräda men oxå minst 80 cm av den.
 • du får använda annat material som skruv,spik,gångjärn etc
 • vi ska ha en gemensam genomgång
 • du ska rita en skiss innan du sätter igång med arbetet
 • vi kommer att ha gemensam genomgång av olika arbetstekniker
 • du ska välja vilken metod du vill använda och motivera varför
 • du ska efter olika genomgångar försöka arbeta självständigt och ta ansvar för att arbetet blir genomfört

 

Hur ska jag visa vad jag kan?

 • du ska efter genomgång visa en ritning som beskriver vad du ska göra och vilka mått ditt arbete ska ha
 • du ska visa att du kan motivera dina val som du gör under arbetets gång
 • du ska visa på lektionerna att du efter instruktion kan hantera verktyg och redskap på ett säkert och lämpligt sätt
 • du ska visa att du kan arbeta självständigt och ta ansvar för att arbetet blir genomfört
 • du ska dokumentera ditt arbete i din loggbok

 

Bedömning sker under hela arbetsprocessen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: