Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2019-08-20 11:31 i Lillegårdsskolan Partille
musik och rytmik
Grundskola 3 Musik
I musikämnet kommer vi i årskurs 3 att sjunga, spela, skapa och lyssna på musik. Du kommer att få prova på en rad nya instrument och lära dig spela såväl rytmer, ackord som melodier. Du kommer även att få lyssna på musik från olika delar av världen, samtala om dina musikupplevelser, leka och dansa.

Innehåll

1. Konkreta mål

På musiklektionerna i årskurs 3 kommer du att få:

- sjunga

- prova på att spela olika musikinstrument såsom ukulele, boomwhackers keyboard och rytminstrument

- imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner

- kombinera musik med rörelser

- lära dig om olika musikinstrument

- fundera och reflektera över hur du påverkas av olika typer av musik

- skapa musik på olika sätt

- lära dig olika musiksymboler och musikaliska begrepp

- delta i musikframträdanden

2. Undervisning

Sång

Vi sjunger olika sånger med stort omfång. Vi sjunger enstämmigt, i kanon och växelsång och kombinerar sånger med rörelser. Du kommer även att få delta i röst- och sånguppvärmningar och lära dig om varför vi värmer upp rösten innan vi ska sjunga.

Instrumentspel

Vi spelar rytminstrument och provar på att spela melodier och ackord på gitarr och keyboard. Vi spelar tillsammans i ensemble och arbetar med dynamik. Dessutom arbetar vi med att känna pulsen i musiken och övar på att förhålla oss till pulsen genom olika övningar.

Instrumentkunskap

Vi lär oss om olika musikinstrument och hur de ser ut och låter.

Musiksymboler och musikaliska begrepp

Vi lär oss olika musiksymboler, bilder och tecken och lär oss att använda oss av dessa när vi sjunger och spelar.

Skapande

Vi arbetar med enkla former av musikskapande.

Musikens påverkan

Vi reflekterar över vilka associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när vi lyssnar på olika typer av musik.

Musikframträdanden

Vi uppträder vid skolans olika samlingar, såsom FN-samlingen och vid skolavslutning.

 

3. Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

- Hur du deltar i sång och spel tillsammans med andra.

- Hur du imiterar rörelser, rytmer och toner.

- Hur du kan redogöra för vad några av de vanligaste musikinstrumenten heter samt hur de låter.

- Hur väl du kan samtala och resonera om dina upplevelser av musiken.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

5. Syfte- LGR 11

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

6. Centralt innehåll- LGR 11

7. Kunskapskrav- LGR 11

I årskurs 3 arbetar vi mot kunskapskraven i årskurs 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: