Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska årskurs 8

Skapad 2019-08-20 12:31 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Bienvenue à toutes et a tous! Jag hoppas att vi kommer att få ett trevligt samarbete under detta läsår! Språk är vårt främsta redskap för att kunna tänka, kommunicera och lära. Ju bättre vi kan ett språk desto lättare blir det att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang. Därför kommer jag att sträva efter att ni utvecklar så pass bra kunskaper i franska att ni kan känna er trygga i att kommunicera i tal och skrift. Jag önskar även att ni förbättrar er förmåga att använda er av olika strategier för att lösa problem då era kunskaper inte räcker till. Vi kommer att jobba hårt med grammatiken. Grammatik är grunden ni behöver för att kunna kommunicera på ett korrekt sätt både i tal och skrift. Kan ni grammatiken kommer ni dessutom att kunna läsa mer. Meningar är till för att vi skall förstå ord och grammatiken för att vi skall förstå meningar. Jag är säker på att vi kommer att få ett fantastiskt år tillsammans! A bientôt! Gabriella

Innehåll

Vi fortsätter där vi slutade med Chez Nous 3 (text och övningsbok).

Jag önskar att ni använder er av de digitala övningarna som ni hittar på hemsidan "sanomautbildning.se".

Varje avsnitt innehåller tre texter (A - C) samt ett avsnitt med läsförståelse som avslutas av en Realia-text.

Efter varje avsnitt förbereder jag ett skriftligt prov som omfattar grammatik, ordkunskap, läsförståelse och en hörförståelse.

Efter varje kapitel kommer ni att ha ett prov eftersom jag vill kontrollera att alla har lärt sig det som krävs.

Parallellt med böckerna jobbar vi med digitala övningar som ni hittar i lämpliga appar på Ipaden eller UR-program. Vi lyssnar på fransk musik, vi spelar spel, gör rollspel och tittar på film.

I Chez Nous 3 kommer vi bla att jobba med följande:

       Kapitel 1

 • Transportmedel
 • Presens av prendre
 • Ställa frågor
 • Fråga efter vägen
 • Negationer, Imperativ, Presens av savoir
 • Biltermer
 • Fakta om Belgien
 • Skollov och vägtullar i Frankrike, LÁtomium och Manneken Pis

       Kapitel 2

 • Kärleksord
 • Demonstrativa pronomen
 • Presens av pouvoir
 • Kärlek med förhinder
 • Adjektivets böjning
 • Böjning av -ir-verb, finir
 • Presens av vouloir
 • Strand- och badord
 • Ordningstal
 • Pronomen som direkt objekt
 • Presens av -re-verb, attendre
 • Realia: Fakta om Monaco
 • Passé Composé (imperfekt) av -ir och -er verb och några oregelbundna verb
 • Två dikter av Jacques Prévert
 • Kända kärlekspar
 • Chanson "on amour" Abd Malik
 • Chanson "Quelqu´un m´a dit" Carla Bruni

Vi tränar regelbundet följande förmågor:

 • Läsförståelse - vi läser texter från boken och förbättrar ordförrådet samt förståelsen av skriven text
 • Hörförståelse - vi lyssnar på hörövningar i boken eller tittar på franska program/filmer/lyssnar på varandra/lyssnar på läraren/gör olika övningar i par/grupp
 • Vi övar på att skriva text på franska - vi jobbar med övningar i övningsboken/digitala övningar samt tränar på att stava och skriva korrekt franska
 • Muntlig produktion - vi svarar på frågor gällande texter i boken, vi gör rollspel i par/grupp, vi läser texter högt enskilt och tillsammans för att träna och bli säkrare på uttalet.

Därutöver lär vi oss mer om hur det är att leva och bo i fransktalande länder.

De allra flesta examinationer meddelas i förväg på Unikum. Ibland kan jag välja att ha en hörförståelse som ett oförberett prov.

Under vårterminen kommer vi att göra några delar av de nationella proven för åk 9 i franska.

Under "Bedömningsmatriser" finner ni kriterierna för betyg E, C och A inom Moderna Språk.

Bonne chance avec vos études!

Cordialement,

Gabriella

Matriser

M2
Kopia av Bedömningsmatris i franska för år 7-9 österslätt

insats krävs
1
2
3
Lyssna - reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Läsa - reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen.
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Ny rubrik

insats krävs
1
2
3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: