Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi och entreprenörsskap

Skapad 2019-08-20 12:44 i Östra grundskolan Huddinge
• Begreppsförklaring t ex: ekonomi, produktion, ekonomiskt system, utbud, efterfråga, marknadsföring, produktionsfaktorer, ekonomiskt kretslopp, entreprenör • Entreprenörsskap, utveckla en affärsidé, övningar, grupparbete
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Du får lära dig hur pengar , resurser rör sig i ett samhälle, hur hushållet, staten, kommunerna, näringslivets ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomi har effekter för dig som individ och grupper i samhället. Du kommer att utveckla din kreativitet genom att agera entreprenöriellt. Kursen ger dig färdigheter som du har nytta av hela livet och även gynnar samhället i stort.

Innehåll

V. 34 Titta på film ” Sveriges samhällsekonomi” och förklara begreppen

V.35  Begreppsförklaring:  ekonomiska kretslopp och entreprenörsskap

V. 36 - 37 Kreativ promenad. Du får träna din förmåga att se affärsmöjligheter i din omgivning. Utveckla en affärsidé , planera i grupp.

V. 38  Redovisning. Reflektera över vad som hände och varför det hände.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
    Sh  7-9
  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
    Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi åk 9 (T)

E
C
A
Ekonomiska kretsloppet - vad är det och hur påverkar det individen och samhället?
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Du visar att du har grundläggande kunskaper om olika samhällstrukturer. Du visar detta genom att undersöka och förklara hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar.
Du visar att du har goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Du visar mycket goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt, ur flera olika synvinklar, hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Begrepp
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)

Sh
Företagsekonomi 1

E
C
A
Starta företag
Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse
Redogör översiktligt för hur man startar och driver ett företag.
Redogör utförligt för hur man startar och driver ett företag.
Redogör utförlig och nyanserat för hur man startar och driver ett företag.
Begrepp
Företagsekonomiska begrepp
Redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp
Redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp
Redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: