Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 2

Skapad 2019-08-20 13:04 i Lillegårdsskolan Partille
LPP Musik åk 3, Hanvikens skola
Grundskola 2 Musik
I musikämnet kommer vi i årskurs 2 att sjunga, spela, skapa och lyssna på musik. Du kommer även att få samtala om dina musikupplevelser, leka och dansa.

Innehåll

1. Konkreta mål

På musiklektionerna i årskurs 2 kommer du att få:

- sjunga

- prova på att spela olika musikinstrument såsom ukulele, boomwhackers och rytminstrument

- spela tillsammans med andra och kunna hålla samma rytm

- imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner

- kombinera musik med rörelser

- skapa enkla former av musik

- bekanta dig med musik från olika delar av välden

- bekanta dig med hur vissa instrument ser ut och låter

- lära dig en del ord och symboler inom musiken

 

2. Undervisning

Sång

Vi sjunger olika sånger med stort omfång. Vi sjunger enstämmigt, i kanon och växelsång och kombinerar ibland sånger med rörelser. 

Instrumentspel

Vi spelar rytminstrument och provar på att spela melodier och ackord på ukulele, xylofon och boomwhackers. Vi spelar tillsammans i ensemble och arbetar med dynamik. Dessutom arbetar vi med att känna pulsen i musiken och övar på att förhålla oss till pulsen genom olika övningar.

 

Musiksymboler och musikaliska begrepp

Vi lär oss några musiksymboler, ord och tecken och lär oss att använda oss av dessa när vi sjunger och spelar.

Skapande

Vi arbetar med enkla former av musikskapande.

Instrumentkunskap

Vi lyssnar på och tittar på bilder på en del instrument.

Musiklyssning

Vi lyssnar på och upplever musik från olika genres och olika delar av världen. Vi övar på att sätta ord på musikupplevelserna.

 

 

3. Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

- Hur du deltar i sång och spel tillsammans med andra.

- Hur du imiterar rörelser, rytmer och toner.

- Hur väl du kan samtala om dina upplevelser av musiken.

- Hur du fungerar i grupp i samband med att vi spelar eller skapar musik.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

5. Syfte- LGR 11

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

6. Centralt innehåll- LGR 11

7. Kunskapskrav- LGR 11

I årskurs 2 arbetar vi mot kunskapskraven i årskurs 6.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: