Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal NA19

Skapad 2019-08-20 14:18 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Det är inte bara som politiker det kan vara bra att kunna argumentera för sin sak utan även i det dagliga livet kan det uppkomma tillfällen då man vill få till en förändring och behöver övertyga någon eller några. Därför ska ni nu få tillfälle att öva er hur ni skall bli en skicklig debattör.

Innehåll

21/8 Introduktion till kursen + skrivövning

Kursplan Svenska 2

27/8 Intro argumentation och genomgång av partesmodellen

P.P Retorik

Läs Olof Palmes tal från 1965 och svara på frågorna

Olof Palmes tal 1965

Lyssna på Olof Palmes jultal 1965

28/8  Se avsnittet ”vässa argumenten” från programmet ”Tala ut!” UR (24 min)

Vässa argumenten

1 A) Diskutera: I alla situationer är målgruppsanalysen av stor betydelse – inte minst vid argumentation. Var och en skriver ner minst ett argument som passar att framföra i respektive målgrupp. Jämför era förslag.

 Debattämne: Höj skatten på skräpmat och godis.

 Målgrupper: Ungdomar, pensionärer och  barnfamiljer

B)Utgå från argumentationsmodellen som Barbro Fällman presenterar i programmet. Skriv två och två eller tre och tre en kort inledning hitta argument och skriv en kort avslutning. Se till att få med både känslo- och sakargument. Läs sedan upp för varandra.

3/9 Gör övning ”osäljbara varor”

 Förbered ett ca 3 min långt argumenterande tal där du ska argumentera så övertygande som möjligt. 

Argumentationsuppgift

4/9 Argumenterande ta- -förberedelser

10/9 Argumenterande tal - förberedelser

11/9 Argumenterande tal - förberedelser

17/9 och 18/9 Läs der antike dramat "Kung Oidipus" och svara på frågorna.

24/9 Redovisningar argumenterande tal

Grupp 1: Sara, Ebba, Teo B, Jonas, Adam, Julia, Linnea, Tindra

Grupp 2: Carl, Gabriel, Tuva, Saga, Isa, Lovisa, Eskil, Otto, Alma 

25/9 Redovisningar argumenterande tal

Grupp 3: Sherab, Fanny, Isak, Love, Malin, Carolinn, Noah

Grupp 4: Theo, Nathan, Jacob, Elvira, Bruno, Gustav, Maximiliam

 

 

Uppgifter

  • Argumenterande tal

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
    Sve  -

Matriser

Sve
Argumenterande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Talet har ett fungerande innehåll och eleven formulerar en tes och ger välgrundade argument till stöd för den.
Talet har ett väl fungerande innehåll och eleven formulerar en tes, håller sig konsekvent till den och ger välgrundade argument till stöd för den.
Talet har ett väl fungerande innehåll och eleven formulerar en tes, håller sig konsekvent till den och ger välgrundade argument till stöd för den.
Disposition och sammanhang
Talet är sammanhängande, begriplig och dispositionen är tydligt urskiljbar.
Talet är sammanhängande, begriplig och väldisponerat dvs att de olika delarna är lagom långa i förhållande till varandra.
Talet är sammanhängande, begriplig och väldisponerat dvs att de olika delarna är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Språk
Språk och stil är till viss del anpassade till mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat och språk och stil är anpassade till mottagare och kommunikationssituation.
Framförandet
Framförandet sker med viss säkerhet.
Eleven etablerar kontakt med åskådarna. Eleven har manus som stöd men är inte i någon större utsträckning beroende av det.
Eleven har god kontakt med åhörarna. Framförandet är säkert och hålls nästan oberoende av manus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: