Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande skrivande: Sagor

Skapad 2019-08-20 14:22 i Strandängsskolan F-9 Båstad
En planering för att läsa och skriva sagor samt att ge och använda återkoppling.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under arbetsområdet kommer vi läsa olika sagor, lära oss om hur de är uppbyggda och sedan själva skriva en egen saga. Vi kommer arbeta med bland annat figurer och hinderscheman för att skapa mer spännande historier.

Innehåll

Under de närmaste veckorna kommer vi arbeta med sagor av olika slag. Vi kommer titta på hur sagor är uppbyggda och hur läsa flera olika för att bättre förstå hur vi själva ska kunna skriva en saga. Det kommer vara sagolikt roligt!

Uppgift:

Uppgiften, som vi kommer påbörja om ett par veckor, är att skriva en egen saga. Den får handla om nästan vad som helst men måste såklart uppfylla vissa krav. Mer om dessa krav kan du läsa i uppgiften.

 

Bedömning:

Det som bedöms är delvis den färdiga sagan men också hur väl du ger och tar emot respons från mig och dina klasskamrater. För mer information se den uppladdade uppgiften eller matrisen (likadan som i uppgiften).

 

Tidsplan:

V 35

Tisdag 13:05-13:55

Introduktion till svenska (Classroom, Unikum, slumpad handuppräckning)

Studieteknik

Introduktion till terminen

Övning – Använda studieteknik till terminen

Onsdag 14:15-15:10

Introduktion: Vad är en saga?

Läsa en saga – Kejsarens nya kläder

Övning: Är det här en saga?

Torsdag 14:15-15:10

Repetition: Vad är en saga?

Introduktion: Figurer i sagan

Läsa en saga – Rödluvan och Vargen

Övning: Vilka figurer finns här?

V 36

Tisdag 13:05-13:55

Repetitioner/fördjupning: Figurer

Läsa en saga – Den fula ankungen (kan ta två lektioner)

Övning: Vilka är vilka i sagan?

Onsdag 14:15-15:10

Genomgång: Hinderbanan

Fortsätta läsa en saga – Den fula ankungen

Hur används hinderbanan i sagan?

Torsdag 14:15-15:10

Repetition alla sagans delar

Läsa en saga – Ali Baba och de fyrtio rövarna

Analys i grupper: Olika delar för olika grupper

V 37

Tisdag 13:05-13:55

Presentation av gruppernas analyser

Introduktion till uppgiften: Skriva en egen saga

Skriva saga

Onsdag 14:15-15:10

Skriva saga

Torsdag 14:15-15:10

Skriva saga

V 38

Tisdag 13:05-13:55

Skriva saga

Onsdag 14:15-15:10

Skicka till responspartner: Introduktion

Läsa och ge respons (Hur ska jag fortsätta?)

Skriva saga

Torsdag 14:15-15:10

Skriva saga

V 39

Tisdag 13:05-13:55

Genomgång: Självutvärdering

Använda Självutvärdering

Skriva saga

Onsdag 14:15-15:10

Skriva saga

Torsdag 14:15-15:10

Utkast inlämning – Ge respons

V 40

Tisdag 13:05-13:55

Ge/använda respons

Onsdag 14:15-15:10

Skriva saga

Torsdag 14:15-15:10

Skriva – Deadline inlämning

Uppgifter

 • Sagor - Instruktioner och Uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Berättande skrivande: Sagor

Skrivande

 • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
E
C
A
Språklig variation
Du varierar ditt språk till viss del med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har en del onödig repetition.
Du varierar ditt språk relativt väl med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har lite onödig repetition.
Du varierar ditt språk väl med ordval, meningslängd och meningsinledning. Du har nästan ingen onödig repetition.
Språklig korrekthet
Textens språk fungerar i huvudsak vad gäller textbindning och grammatik. Du använder en del sambandsord och styckesindelning.
Textens språk är relativt utvecklat vad gäller textbindning och grammatik. Du använder oftast sambandsord stycken vilket skapar flyt i texten.
Textens språk välutvecklat vad gäller textbindning och grammatik. Du använder sambandsord stycken väl vilket skapar gott flyt i texten.

Berättande

 • Sv  E 9   De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  C 9   De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
 • Sv  A 9   De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
E
C
A
Gestaltning och uppbyggnad
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och har en enkel uppbyggnad .
Texten har utvecklade gestaltande beskrivningar och uppbyggnad. Den har också tydlig röd tråd.
Texten har välutvecklade gestaltande beskrivningar och uppbyggnad. Den har också tydlig röd tråd.

Ge och använda respons

 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  C 9   Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sv  A 9   Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
E
C
A
Ge omdömen/respons
Responsen är enkel vad gäller innehåller, språk och berättande.
Responsen är utvecklad vad gäller innehåller, språk och berättande.
Responsen är välutvecklad vad gäller innehåll språk och berättande.
Bearbetning
Du använder responsen för att utveckla din text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder responsen för att utveckla din text på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder responsen för att utveckla din text på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: