Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Knocking on Heavens Door"

Skapad 2019-08-20 14:33 i Palmbladsskolan Uppsala
Ensemblespel av låten "Knocking on Heavens Door"
Grundskola 6 Musik
Du får välja ditt instrument och lära dig spela låten "Knocking on Heavens Door" .

Innehåll

1. Syfte

Under detta arbetsområde ska du fördjupa dina förmågor att spela tillsammans, d.v.s. ensemblespel. Du får också fördjupa din förmåga på ditt valda instrument. 

2. Undervisningens innehåll 

Vi kommer dela upp ensemblen i olika instrumentgrupper. Du kommer i pappersform få grafisk överblick hur du spelar på ditt valda instrument. En stor del av tiden så över du individuellt. Slutmålet är att vi spelar tillsammans. 

3. Bedömningsuppgifter

Vi arbetar mot kunskapskrav 1, 2 och 3 lite beroende på val av instrument. (se grön matris)

4 Centralt innehåll

  • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

 

 

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Delta i gemensam sång
Detta kunskapskrav ingår i arbetsområdet om du valt sång som instrument.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Detta kunskapskrav ingår i arbetsområdet. Här bedömer jag din teknik när du spelar.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Detta kunskapskrav ingår i arbetsområdet. Här är det din rytmiska förmåga som bedöms
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Skapa musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Detta kunskapskrav bedöms.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska instrument
Detta kunskapskrav bedöms. Vi tittar närmare på de instrument som finns inom pop och rock.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: