Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2 A

Skapad 2019-08-20 15:00 i Jonsereds skola Partille
Terminsplanering för materialet Favorit Matematik 1B.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-100
 • Att markera tal på tallinjen 
 • Sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer
 • Olika räknestrategier
 • Är mindre än och större än inom talområdet 0-100
 • Jämna och udda tal
 • Tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • Talområdet 0-100

 

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

Hur du ska lära dig: 

Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt
 • Diskutera och resonera matematik
 • Färdighetsträna i boken
 • Resonera kring begrepp
 • Lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp

 

Du får visa vad du kan:

 •  i det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna, både enskilt och i grupp.
 • genom att göra den summativa diagnosen i Diagnosboken.
 • du får också göra Skolverkets Bedömningsstöd, skriftligt och muntligt i matematik för årskurs 2 ht.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: