Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2019-08-20 15:13 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6
Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg skolmiljö för alla. Syftet med värdegrundslektionerna är att alla elever ska få möjlighet att stärka sin förmåga att agera enligt skolans värdegrund och bli medvetna om att vi behöver acceptera varandras olikheter, och se olikheter som en tillgång, för att fungera tillsammans. Vi tränar på att uttrycka vår åsikt och respektera andras åsikter. I vår grupp ska alla vara accepterade som de är. Vi kommer att arbeta med värdegrundsarbetet varannan måndag.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du få möjlighet att:

 • Reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet

 • Ta ett personligt ansvar för dina studier och din arbetsmiljö

 • Samtala och ta ställning i olika frågor

 

Det kommer du att få genom att: 

 • Delta aktivt i undervisningen.

 • Delta i samtal utifrån olika frågeställningar.

 • Föra muntliga resonemang i värderingsövningar

 • Kunna förklara olika värdegrundsbegrepp som ansvar, rättvisa, mobbning, kränkning, empati och solidaritet

 • ställning och argumentera för olika åsikter sett ur olika perspektiv.

 

Du kommer att få lära dig och träna på: 

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet, empati och solidaritet.

 •  

 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet samt utanförskap och kränkning


 • Att samtala om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 • Läsa texter och se film och samtala kring innehållet.

 • Göra värderingsövningar

 • Diskutera moraliska dilemman 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: