Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kunskapskrav Svenska 3, personligt och detaljerat

Skapad 2019-08-20 15:16 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Det här är kunskapskraven för Svenska 3 uppdelade i sina olika aspekter och med du-tilltal.

Innehåll

Matriser

Sve
Svenska 3 SVESVE03

E
C
A
samtala och diskutera
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör du med säkerhet.
muntlig framställning
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet.
anpassa ditt tal
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och du använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Du har viss åhörarkontakt.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och du använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Du har viss åhörarkontakt.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och du använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Du har god åhörarkontakt.
använda källor och följa språknormer
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
använda presentationsteknik
Vidare kan du med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan du med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan du med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
skriva egna texter utifrån källor
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
skriva med struktur och anpassa texten
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
förhålla dig till källor
Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
formulera dig i skrift
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.
argumentera
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
analysera retorik
Du kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
Du kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
Du kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
analysera litteratur
Du kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom belägg från texterna.
Du kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Du kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder du med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom väl valda belägg från texterna.
språkhistoria
Du kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Du kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan du dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: