Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2019-08-20 15:19 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 6 Samhällskunskap Geografi
Europa är världsdelen där vi bor tillsammans med nästan 700 miljoner andra. Europa har påverkat stora delar av världen. Engelska och spanska är två av de mest talade språken i världen. Men vilka länder finns här i Europa? Hur lever människorna? Hur är vädret?

Innehåll

Vi ska fram till höstlovet jobba med Europa i SO.

Vi kommer att se olika filmer där vi lärt oss lite mer om hur människorna i Europas olika delar lever, vad som odlas, hur klimatet ser ut, hur naturen ser ut och lite kring vad som kännetecknar de olika länderna.

På seterra.se Ska vi lära oss var Europas länder ligger.

Ni kommer också att få välja ett land som ni tycker verkar intressant och ta reda på mer om detta land: Huvudstad, religion, språk, statsskick, politiskt system, historia, nationalsport, viktiga städer, vad man tjänar pengar på, naturtillgångar, klimat för att nämna en del... Detta redovisar vi på olika sätt. Det kan vara en plansch, ett bildspel eller en film - ni väljer! 

Till vår hjälp har vi vår digitala lärobok, gleerups. Där hittar vi texter, filmer, ordförklaringar och frågor kring Europa. På seterra.se kommer vi att lära oss om var länderna i Europa ligger, var de stora sjöarna och floderna finns samt vilka hav som ligger runt om vår världsdel. Det är viktigt att känna till var i världen och Europa som dessa ligger.

Uppgifter

 • Frågor på Europa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Sh Ge
Geografi - Europa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap
länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor, öar
Du har förmåga att placera ut ett fåtal av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut flera av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut de flesta av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Klimat/Väder
Klimattyper i Europa, utbredning och utmärkande drag.
Du har förmåga att beskriva och placera ut ett fåtal klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut flera klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut alla klimattyper i Europa.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur-/kultur landskapen i Europa.
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika natur-typerna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Jämföra länder
Använda tabeller för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt jämföra länder med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: