Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtat,Blodomloppet och Nervsystemet åk.9 Ht.19

Skapad 2019-08-20 15:41 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 9 Biologi
Hjärtat och blodkärlen är kroppens transportsystem. Det ser till att kroppens celler får tillräckligt med syre och näring och blir av med sitt avfall. Hjärtat fungerar som en dubbelpump, som driver blodet runt i din kropp.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven (Det här ska du kunna):.

Blodomloppet:

 • Blodomloppets uppbyggnad och funktion i kroppen.
 • Känna till olika typer av blodkärl och veta deras olika uppgifter.
 • Veta skillnaden mellan lilla och stora blodomloppet

Hjärtat och Blodet:

 • Hjärtat är en dubbelpump där den högra pumpen består av höger förmak och höger kammare, den vänstra av vänster kammare.
 • Klaffar i hjärtat hindrar blodet att pumpas åt fel håll.
 • Hjärtats slag gör att blodet drivs fram med ett visst tryck i blodkärlen.
 • Blodtrycket är högst i aortan, därefter artärerna och lägst tryck i kapillärerna.
 • Blodet består av: Blodplasma, röda blodkroppar, blodplättar och vita blodkroppar (Vårt försvar)
 • Känna till de olika Blodgrupperna A, B, AB och 0.

Nervsystemet:

 • Veta hur nervsystemet är uppbyggt.
 • Kunna rita/förklara hur en nervcell är uppbyggd och fungerar.
 • Hur nervimpulser överförs mellan olika nervceller.
 • Hur fungerar en reflex.
 • Beskriva hjärnans olika delar.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under perioden: v.35-38 Ht.19

Se vidare bifogad planering.

 

 • Genomgångar
 • Klassrumsdiskussioner
 • Filmer 
 • Studi.se (Finns flera filmklipp för arb.området)
 • Laborationer/praktiska övningar
 • Arbetsblad/Instuderingsfrågor
 • Blodomloppet (s.246-247)
 • Hjärtat och Blodet (s.248-252)
 • Nervsystemet (s.274-278) 

   

  Lyssna på texten i  ljudbok (spektrums hemsida):

  https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#


  Bedömning:
 • Ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • Startuppgifter
 • Inlämningsuppgift: Skriva en Vetenskaplig Rapport om en vald "Sjukdom", lämnas in senast v. 43
 • Laborationer
 • Skriftligt prov, Biologiprov v.38

Uppgifter

 • Källkritik till "Sjukdomar"

 • Inlämningsuppgift Sjukdomar

 • Inlämningsuppgift Sjukdomar

 • Inlämningsuppgift Sjukdomar

 • Instuderingsfrågor Nervsystemet

 • Instuderingsfrågor Nervsystemet

 • Instuderingsfrågor Nervsystemet

 • Planering v.35-39

 • Planering v.35-39

 • Planering v.35-38

 • Instuderingsfrågor

 • Instuderingsfrågor

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Matris Biologi

E
C
A
Söka information
Källkritik till den Vetenskapliga rapporten om en vald Sjukdom.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Skriva en kort vetenskaplig rapport i Naturvetenskapliga ämnen.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
.Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Samband som rör människokroppen
Blodomlopp, Hjärtat och blodet, Nervsystemet samt faktainnehåll i rapporten om din valda "sjukdom".
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: