Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2, skriva.

Skapad 2019-08-20 16:04 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 2 Svenska
Under årskurs 2 kommer du få träna på att skriva olika typer av texter för hand och på dator.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra." (s.247, Lgr 11)

Vi ska jobba mot att utveckla förmågorna att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

 • Vi tränar på att skriva olika typer av texter för hand och på datorn.
 • Vi tränar på att skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Vi tränar på att skriva beskrivande och förklarande texter.
 • Vi tränar på att skriva instruerande texter.
 • Vi träna på att forma bokstäverna och skriva med läslig handstil.
 • Vi tränar på att stava vanligt förekommande ord.
 • Vi tränar på att skriva texter till bilder.
 • Vi tränar på att skriva texter med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Vi tränar på att göra enkla textbearbetningar. 

Hur arbetar vi?

 • Varje vecka har vi "Peak of the week" och skriver faktameningar utifrån stödord.
 • Varje vecka skriver eleverna ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Vi skriver både på datorn och för hand.
 • Vi skriver berättelser enskilt och i grupp.
 • Vi bearbetar texter på olika sätt både enskilt och i grupp.
 • Vi pratar om och tittar på hur olika texter är uppbyggda.

 

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

 • Att du kan skriva en enkel text med läslig handstil och på dator.
 • Att du kan använda stor bokstav, punkt, frågetecken samt att du kan stava vanligt förekommande ord.
 • Att du kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Att du kan skriva faktameningar med hjälp av stödord.
 • Att du kan använda bilder för att förtydliga och förstärka din text.
 • Du kan bearbeta dina egna texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: