Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlevnad och identitet del 1

Skapad 2019-08-20 16:39 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Biologi
Vem är du egentligen och vad gör dig till den person du är? Hur fungerar människans relationer i ett biologiskt och socialt sammanhang? Jämlikhet och jämställdhet, vad betyder det och vad är skillnaden på begreppen? Hur såg det ut förr och hur ser det ut nu? Hur kommer det se ut i framtiden och hur har dessa biologiska identitetsfrågor förändrat vår världsbild och kommer att förändra den framåt? Hur påverkas vår fysiska och psykiska hälsa av våra relationer till andra människor? Många stora frågor som kanske inte har rena och raka svar men är ack så viktiga att diskutera i denna första del av samlevnadsavsnittet kommer vi ta upp under de första veckorna i årskurs åtta, gemensamt med svenskan och engelskan.

Innehåll

Under detta område kommer vi att behandla frågor gällande identitet, relationer, kärlek, sexualitet och normer i samhället.

 

Identitet:

Vad är identitet och vad innebär det att lära känna sig själv

Olika typer av identitet

 

Relationer:

Vad är en relation – begreppet samlevnad

Olika typer av relationer

Relationer i ett historiskt perspektiv (samhällsperspektiv, religionsperspektiv)

 

Sexualitet:

Vad är sexualitet?

Sexualitet i media

Sexualitet i ett historiskt perspektiv

Könsmönster

 

Sex och Normativitet:

Normer

Attityder

Sexuellt beteende

Manligt/Kvinnligt

Jämställdhet & jämlikhet

Sexuellt våld – okejsex.nu  -  killfragor.se  - machofabriken

Vadå feminist? Hur utvecklades begreppet och vad betyder det?

 

Kunskaperna du inhämtat kommer du få använda för att visa dina förmågor att resonera och argumentera genom ett enskilt arbete i slutet av området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: