Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige åk 4

Skapad 2019-08-20 16:42 i Österbyskolan Östhammar
Terminsplanering i ämnet geografi.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
I åk 4 kommer vi i ämnet geografi fokusera på landet Sverige. Vi kommer att lära oss mer om hur vårt avlånga land ser ut, hur det är indelat i olika landskap, varför det ser ut som det gör m.m.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att förstå på vilket sätt människan och naturen påverkar jordytan,
 • att kunna förklara hur och varför jordytan förändras,
 • att beskriva namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten,
 • att ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka andra människor i världen och miljön,
 • att använda nya begrepp inom ämnet geografi,
 • att använda en karta och även andra källor, för att hitta .tex. städer, hav m.m.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden

 • Sverige
 • Kartan
 • Sveriges landskap
 • Hållbar utveckling

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • titta på olika filmer
 • arbeta i helklass och mindre grupper,
 • träna olika ord och begrepp inom geografi,
 • arbeta med grundböckerna "Upptäck Sverige" och" Koll på Sverige".
 • forska om ett landskap i varje landsdel

 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan beskriva hur jordytan ständigt förändras,
 • använder geografiska begrepp,
 • använder en karta för att samla information,
 • kan sätta ut Sveriges landskap, städer, berg, hav och vatten,
 • kan förklara hur enkla val i vardagen kan påverka miljön och andra människor i världen.

Matriser

Sv Ge SvA
Sverige

Sverige

Naturresurser, miljö
Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss. Du kan förklara och använda orden naturtyp, naturkraft och naturresurs. Du kan berätta om Östersjön och havets miljöproblem.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Landskapstyper
Du känner till att vi har olika landskapstyper i Sverige. Du kan skriftligt eller muntligt berätta om Sveriges naturtyper från norr till söder. Du vet vilka naturresurser som finns och vad det har för betydelse för dem som bor där.
Jämförelser
Du kan nämna likheter och skillnader mellan två olika landskap. Du kan jämföra olika naturtyper. Du kan förklara var de flesta i Sverige bor.
Karta
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten. Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc. Du kan använda ord som tätort, glesbyggd, odlingsmark och industri.
Berätta om ett landskap
Du kan berätta fakta om ett landskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: