Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner åk 6 HT19

Skapad 2019-08-20 16:54 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Kristendom, Islam, Judendom
Grundskola 6 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vi studerar de tre bokreligionerna - Kristendom, Islam och Judendom. Dessa religioner har mycket gemensamt. Vad? Vilka skillnader finns?

Innehåll

Mål

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Arbetets innehåll

Vi studerar islam, kristendom och judendom och jämför dessa religioner.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med texter i läroboken, PULS religion 4-6, och andra texter. Dessa läser vi enskilt eller gemensamt och diskuterar eller bearbetar med olika övningsuppgifter såväl muntligt som skriftligt.
Vi ser filmer, bildspel och jobbar med bilder och eget skapande.
Vi avslutar temat med ett skriftligt prov på området.

Visa din kunskap - Bedömning

Eleverna har skriftligt prov på de tre religionerna.
Bedömning sker även vid diskussioner i par/grupp eller i helklass (muntligt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re SO
Religion åk 6

E
C
A
Kunskaper
Att ha kunskaper om islam, kristendom och judendom
Du har visat grundläggande kunskaper om islam, kristendom och judendom.
Du har visat goda kunskaper om islam, kristendom och judendom.
Du har visat mycket goda kunskaper om islam, kristendom och judendom.
Samband
Att kunna jämföra olika religioner
Du har på ett enkelt sätt visat att du kan göra jämförelser mellan olika religioner.
Du har på ett utvecklat sätt visat att du kan göra jämförelser mellan olika religioner.
Du har på ett väl utvecklat sätt visat att du kan göra jämförelser mellan olika religioner.
Resonera
Att kunna föra resonemang om olika religioner och dess betydelse för människor
Du har fört enkla resonemang kring de religioner vi studerat.
Du har fört utvecklade resonemang kring de religioner vi studerat.
Du har fört väl utvecklade resonemang kring de religioner vi studerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: