Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnet i förskolan

Skapad 2019-08-20 16:54 i Gymnasiesärskolan Mjölby
Gymnasieskola
kursen barnet i förskolan 1 behandlar hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden samt förskolans mål och verksamhet. Ämnet handlar om vardagssituationer i förskolan och den vuxnes roll i verksamheten

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

 • Förskolans mål och verksamhet.
 • Etiskt och demokratiskt förhållningssätt i mötet med förskolebarn.
 • Förskolebarns lärande i olika situationer. Vardagssituationer, till exempel vid måltider, i tamburen och i leken.
 • Vuxnas roll och betydelse för förskolebarns lärande.
 • Lekens betydelse för förskolebarns lärande.
 • Samspelet mellan förskolebarn i en grupp.
 • Lekar för förskolebarn, till exempel rim och ramsor, rörelselekar och rollekar.
 • Sagor och sagoläsning för förskolebarn.
 • Barnsäkerhet, till exempel säkra leksaker och lekredskap, elsäkerhet samt förvaring och användning av kemikalier.

Varför?

 1. Kunskaper om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden och om förskolans mål och verksamhet.
 2. Förståelse av vuxnas betydelse för förskolebarns lärande.
 3. Förmåga att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan.
 4. Förmåga att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.

Hur?

Vi kommer jobba både enskilt och i grupp, lyssna på föreläsningar och gå på studiebesök.

Planering kommer: 

Hur? 

Betyget E

Eleven medverkar i samtal om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven medverkar också i att beskriva förskolans mål och verksamhet. Eleven medverkar i att beskriva vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom medverkar eleven i att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven medverkar också i att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven samtalar på ett enkelt sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett enkelt sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven med viss säkerhet förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med visst handlag olika former av lek och skapande verksamheter.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett utvecklat sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven med säkerhet förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med gott handlag olika former av lek och verksamheter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: