Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och jag

Skapad 2019-08-20 17:46 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Samhällskunskap Religionskunskap
Vi ska arbeta med kamratskap, identitet och livsfrågor. Vi kommer att lyssna på boken Du och jag av Katarina von Bredow. Utifrån bokens innehåll ska vi sedan reflektera och samtala om egna och andras tankar och uppfattningar. Vi ska också samtala och lära om om nätetik.

Innehåll

Arbetssätt / metod:

 • Högläsning ur Du och jag av Katarina von Bredow.
 • Reflektera och samtala i grupp.
 • Reflektera och skriva enskilt.
 • Se på film och samtala om innehållet

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Delta i samtal och diskussioner.
 • Uttrycka argument för egna åsikter.
 • Använda etiska begrepp när du pratar och skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re Sh
Du och jag

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Reflektera och samtala
 • Re  E 6
 • Re  E 6
 • Re  E 6
 • Sh  E 6
Du reflekterar över det innehåll vi arbetar med och deltar i samtalet på ett aktivt sätt.
Du reflekterar på ett fördjupat sätt och du bidrar till att samtalet fördjupas och går framåt.
Värdera och uttrycka
 • Re  E 6
 • Re  E 6
 • Re  E 6
 • Sh  E 6
I samtal om kamratskap. livsfrågor, identitet och etik kan du uttrycka vad du tänker och tycker. Du använder enkla argument för dina åsikter.
I samtal om kamratskap, livsfrågor, identitet och etik uttrycker du på ett fördjupat sätt vad du tänker och tycker. Dina argument är väl genomtänkta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: