Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ TY 8 HT 2019 Sommer, Sonne und Freiheit

Skapad 2019-08-20 18:42 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Arbetsområde kopplat till de två första kapitlen i Alles Deutsch 8.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Was hast du im Sommer gemacht? Vielleicht nichts! Träumst dich jetzt weg, und machst eine Reise nach den deutschsprachigen Ländern...

Innehåll

I det här arbetsområdet tränar du på ord och uttryck som har med sommar och semester att göra. Du lär dig också att böja starka och svaga verb i perfekt och vi fortsätter med ackusativ. 

Mål (Vad ska vi lära oss?)

 • Du ska kunna förstå och uttala de nya orden i text 1A, 1B, 1C.
 • Du ska kunna läsa och förstå texterna i de olika kapitlena.
 • Du ska kunna berätta vad du har gjort (perfekt) i sommar (sant eller fantasi)
 • Du ska veta hur man bildar ackusativ.
 • Du ska kunna vilka prepositioner som styr ackusativ

 Syfte (Varför ska vi lära oss?)

för att utveckla förmågan att

 • förstå talad tyska
 • förstå texter skrift
 • kunna uttrycka sig i tal och skrift

 Stoff (Vad ska vi arbeta med?)

 • Alles Deutsch 8 + övningsbok
 • olika övningar på ackusativ
 • olika övningar om perfekt (har gjort)

 Genomförande (Hur ska vi arbeta?)

 • Genomgångar
 • Individuella och gemensamma arbetsuppgifter
 • Självstudier

 Redovisning (Hur märker och visar jag vad jag har lärt mig?)

 • Uppgifterna i övningsboken
 • Aktivt deltagande under lektionstid
 • Avslutande diagnos
 • Muntlig uppgift

 

Uppgifter

 • Was hast du im Sommer gemacht?

Matriser

M2
BÅ TY 8 Ht 2018

Lägre nivå
Högre nivå
Läsa
(att förstå innehåll och budskap i texter på tyska)
Förstår vissa delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Höra
(att förstå innehåll och budskap i talad tyska)
Förstår vissa delar och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Berätta muntligt
(att göra muntliga framställningar på tyska)
Brister i uttal/ordförråd stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Samtala
(att kommunicera muntligt på tyska)
Svarar med enstaka ord på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Skriva
(att berätta och beskriva något på tyska)
Brister i ordförråd/grammatik stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.

Lägre nivå
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: