Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig 6D, HT19

Skapad 2019-08-20 18:55 i Björkvallsskolan Uppsala
Du ska skriva en bok om en fantastisk, unik, underbar och fullständigt makalös person d.v.s. dig själv.
Grundskola 6 Svenska
Du ska skriva en bok om en fantastisk, unik, underbar och fullständigt makalös person d.v.s. dig själv. Boken kommer att innehålla flera olika avsnitt där några är obligatoriska och några du själv valt att ta med. Du ska också illustrera din bok och kan då gärna ta med foton eller rita egna bilder så att boken blir trevligare att läsa.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi inleder arbetet med varje kapitel med att skriva en "kladd", det vill säga ett utkast. På den ska du få med så mycket som möjligt av vad vi vill att kapitlet ska innehålla och hur kapitlet ska se ut. Med hjälp av mig och era klasskamrater ändrar vi på språket, innehållet, och ger varandra tips. Sen renskriver vi kapitlen och illustrerar. Boken ska vara handskriven eller datorskriven.

Du kommer att skriva om olika delar av ditt liv och din uppväxt. Texten ska helst vara skriven i jag-form. Det är du själv och dina tankar och upplevelser som är det viktigaste. Skriv inte bara vad som hände utan försök att få fram hur du tänkte och kände kring vissa händelser, varför en person är viktig för dig eller varför du tycker att din lillebror är irriterande, varför en händelse är viktig för dig och hur händelser och personer har påverkat dig t.ex.

Boken ska bestå av ungefär 10 kapitel och det bör vara ca en handskriven A4-sida skriven text per kapitel. Det första kapitlet är obligatoriskt vad gäller ditt namn. Mer info om det finns i bilagan. Övriga kapitel är valbara. Till vissa kapitel kan det vara jättebra att ta hjälp av dina vänner, familj, anhöriga eller andra i din omgivning som minns dig sedan du var liten, eller som har intressanta saker att säga om just det du skriver om.

Du kan också gärna ge din bok ett mer personligt namn än Boken om mig om du vill det. Illustrationerna kan bestå av ritade bilder, foton, tidningsurklipp m.m.

 

Efter arbetsområdet ska du:

 • kunna skriva återberättande och ha tränat dig i att skriva utifrån egna tankar och känslor
 • kunna använda dig av grundläggande skriftliga, grammatiska och strukturella regler.
 • ha tränat dig i att bearbeta dina texter.
 • kunna ge och ta respons om skrivna texter, både vad gäller innehåll och form, och bearbeta dina texter utifrån den respons du får.

Uppgifter

 • Boken om mig - efter ändringar

 • Förslag på ämnen och frågor att fundera över

 • Boken om mig

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Ny nivå
Skriva egna texter
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Stavning och språkriktighet
Har ännu ej nått godkänd nivå.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: