Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildmapp - Kubism

Skapad 2019-08-20 19:16 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Bild
Vi arbetar vidare utifrån era kunskaper om kubism från åk 7 och skapar en personlig bildmapp i kubistisk stil.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 Syftet med arbetsområdet är att bygga vidare på er kunskap om kubism, lära oss om kubismens bakgrund samt utforska hur man kan jobba kubistiskt för att skapa en personlig bild. Vi övar på materialet vattenfärg.

 

Kopplat centralt innehåll (red.för uppgiftsanpassning)

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Samtida konstbilder samt konstverk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften
 • Framställning av berättande informativa bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Hur ska vi arbeta?

 Vi kommer att arbeta praktiskt under 2-3 veckor. I klassrummet får ni en repetition på vad kubism är vi pratar om konstnärer som var med och utvecklade kubismen samt tittar på några av deras verk tillsammans. Varje enskild elev tillverkar sedan sin bildmapp av ett A2 papper som viks till en mapp på vilken er kubistiska bild ska skapas. 

Inledningsvis väljer och skissar ni ett föremål. När det är gjort ska ni skapa er kubism genom att dra streck huller om buller över bilden med hjälp av en linjal. I fälten som uppstår efter detta ska ni sedan färglägga med vattenfärg. Här behöver ni tänka till kring färgval (föremålet och bakgrunden), färgblandning och nyanser samt noggrannhet. Rutor som är intill varandra bör inte ha samma nyans - då försvinner den kubistiska känslan. Ingressbilden på denna planering är ett elevexempel.

 

Vad ska du lära dig?

Efter arbetsområdets slut vet ni namnet på de mest kända kubisterna i konsthistorien och kan känna igen några av deras tavlor.

Ni ska efter arbetsområdet slut ha skapat en kubistisk bild utifrån instruktionerna. Ni ska ha visat att ni kan skapa en bild från skiss till färdigt alster där problemlösning, kreativ process och teknisk förmåga (tex färgblandning) bedöms. Bildspråk är även en bedömningsaspekt och här ingår ert bildspråk för föremålet ni skissat men även komposition, former,  färgval och i vilken utsträckning er idé kommer fram i bilden.

 

Kunskapskrav som ingår i bedömningen formulerat med både E/C/A-kriterier. 

 •  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt/utvecklat/välutvecklat bildspråk och delvis genomarbetade/genomarbetade/väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt/relativt väl fungerande och varierat sätt/väl fungerande, varierat och idérikt sätt  och prövar/prövar och omprövar/prövar och omprövar då systematiskt  då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 •  Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak/relativt väl/ väl fungerande sätt
  .
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla/utveckla delvis egna/ utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt/formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt/formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: