👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Pop & Politik (Sv)

Skapad 2019-08-20 19:39 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett projekt där eleverna analyserar politiska låttexter inom populärmusiken.
Grundskola 9 Musik Svenska
En låt tillkommer av en anledning - det måste naturligtvis finnas en låtskrivare, men det måste dessutom finnas något som motiverar låtskrivaren (låtens motiv). Kärlek, fester och ensamhet osv är vanliga teman men motivet kan också vara förtryck, orättvisa osv. Ni kommer att tilldelas vars en låt av olika artister. De låtar ni tilldelas är skrivna av människor som reagerat på någonting i samhället. Låtarna har blivit till i olika länder och vid olika tidpunkter.

Innehåll

Arbetssätt & Lektionsplanering

Arbetet kommer att ske parallellt i svenska, SO och musik. Ni ska skriva en analys av låttexten, där ni kopplar innehållet till de historiska händelser i samhället ni tror har inspirerat författaren till att skriva låten. Ni kommer alltså att behöva hitta fakta om själva låten, låtskrivaren och händelser i samhället vid en viss tid. Allra först ska ni hitta er låttext, läsa igenom den och fundera på vad ni tror att den handlar om.  

Sök först via www.allmusic.com, sedan via www.ne.se och till sist fritt. Använd gärna vår länklista på hemsidan.

Ni ska också skriva en politisk text i form av en dikt. Dikten ska kunna gå att tonsätta. Det är att rekommendera att använda ett fast, rimmat versmått, men det går bra att prova att få texten att låta slagkraftig och som en god helhet med tonsättningen också på andra sätt. 
 

Svenskan - innehåll och inriktning

Du ska visa att du känner till:

– hur upphovsmannen har påverkat hur verket ser ut och vad det handlar om. 

– bakgrunden till låten; historiska och politiska omständigheter.

Detta sker genom att du analyserar låten. 

Du ska också visa att du förmår kommentera en händelse eller strömning av politisk karaktär med hjälp av en dikt som sedan tonsätts. Kommentaren ska inte vara skriven i löpande text. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9

Matriser

Sv Mu
Politisk kommentar i diktform

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Politisk kommentar i diktform
Du har gjort en poetisk kommentar där det märks vad du kommenterar och att du har en vilja till förändring. Ditt språk visar att du har en vilja att få språket att samverka ljudmässigt.
Du har gjort en poetisk kommentar där man förstår att du ser ett skeende i världen som politiskt. Ditt språk samverkar ljudmässigt samtidigt som innehållet är förståeligt.
Du har gjort en poetisk kommentar som är tydlig när den behandlar ett politiskt skeende. Ditt språk samverkar ljudmässigt på ett gott sätt, samtidigt som innehållet får dina läsare att leva sig in i det du illustrerar.
Du har gjort en poetisk kommentar som är tydlig och engagerande i sitt sätt att behandla ett politiskt skeende. Ditt språk samverkar på ett medryckande sätt ljudmässigt samtidigt som du får dina lyssnare att tänka till kring det du illustrerar.

Sv Mu
Fg - Matris Kvalité på skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning.
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning, och innehållet i den påverkar de olika delarnas längd och inbördes förhållande.
Din text har en inledning som fångar läsaren, en huvuddel som utvecklar inledningen och en avslutning som avrundar och återknyter till inledningen.
Din text har en inledning som på ett genretypiskt sätt får din läsare att förstå anslaget och vad det ska handla om, en huvuddel som utvecklar inledningen och ger kött på benen och en avslutning som avrundar på ett för genren lämpligt sätt, genom att exempelvis sammanfatta eller låta läsaren tänka efter.
Ordval
Ditt ordval gör din text begriplig.
Ditt ordval gör din text förståelig och passar uppgiftens karaktär.
Ditt ordval gör din text lättförståelig, passar uppgiftens karaktär och får dina läsare att ibland tänka i nya banor.
Ditt ordval gör din text tydlig, njutbar och tänkvärd.
Menings- och styckebyggnad
Du sätter punkt och stor bokstav och det märks att du ibland delar upp texten i stycken för att underlätta för dina läsare.
Du använder olika skiljetecken såsom punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett relativt korrekt sätt. Du delar upp texten i stycken efter dess innehåll.
Du använder olika skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt och förmår att variera meningarnas uppbyggnad och längd på ett sätt som underlättar läsningen. Du använder styckena för att visa att det händer något nytt och för att göra texten tydligare.
Du använder olika skiljetecken på ett medvetet sätt för att skapa en god läsrytm och ge en egen karaktär till texten. Din styckeindelning är medveten och bidrar också den till att göra textens innehåll och karaktär tydligare för dina läsare.