Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA år 4

Skapad 2019-08-20 20:02 i Wieselgrensskolan Helsingborg
LPP med matris för Engelska år 4
Grundskola 4 Engelska
Under läsåret kommer du att lära dig många nya ord. Du kommer att prata mycket engelska, sjunga sånger, spela spel och skriva på engelska.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

I undervisningen kommer vi att behandla följande områden:

Arbetssätt- det här ska vi göra

I vår undervisning i engelska kommer vi att:

-läsa,skriva, tala och lyssna

-lära oss om hur man lever i några engelsktalande länder

-lära oss ord och fraser inom olika ämnesområden som är bekanta för eleven

-lära oss stava på engelska

-lära oss enkel engelsk grammatik

Detta lär vi oss genom att:

-läsa olika texter på engelska

-skriva enklare texter

-utveckla talet genom t ex dialoger, samtal, sånger samt högläsning

-lyssna på talad engelska i t ex hörövningar, film och sånger

-prata och läsa om hur man lever i några engelsktalande länder

-träna nya ord, fraser och grammatik genom praktiska och teoretiska övningar

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma:

-att du kan läsa enkla texter på engelska och förstå innehållet

-att du kan förstå enkel talad engelska

-att du kan använda dig av strategier för att bättre förstå det du hör och läser

-att du kan skriva en enkel text inom något för dig bekant ämnesområde där du tillämpar enkel stavning och enkla grammatiska regler

-att du kan delta i samtal med en eller flera kamrater där du använder dig av för oss bekanta ord och fraser

-att du kan använda dig av strategier för att kommunicera bättre muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4-6

Nivå 1
Behov av stöd
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Når ännu inte kunskapskraven.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Förstå
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Når ännu inte kunskapskraven.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Kommunicera
Formulera sig muntligt.
Når ännu inte kunskapskraven.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Formulera sig skriftligt
Når ännu inte kunskapskraven.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska.
Når ännu inte kunskapskraven.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Kan i viss utsträkning använda sig av strategier.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Når ännu inte kunskapskraven.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda sig av några olika strategier.
Kan använda sig av flera olika strategier.
Anpassa och bearbeta språket
Kunna bearbeta och förbättra egna texter och muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Når ännu inte kunskapskraven.
Kan göra enstaka enkla förbättringar.
Kan göra enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar. Kan i någon mån anpassa språket till syfta, mottagare och situation.
Reflektion
Kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kultur i engelskspråkiga länder.
Når ännu inte kunskapskraven.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser översiktligt, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Språkutveckling utifrån olika medier
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Når ännu inte kunskapskraven.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: