Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion HT/VT åk 5, Fokus de Abrahamitiska religionerna

Skapad 2019-08-20 20:32 i Hannaskolan Grundskolor
Religion HT åk 5
Grundskola 5 – 9 Religionskunskap
Religionsämnet behandlar hur människor sökt förklara och förstå sin tillvaro. Religion och andra livsåskådningar är utifrån detta centralt i den mänskliga kulturen. Vi kommer behandla hur de olika religionerna som utgör de Abrahamitiska religionerna (Judendom, Kristendom och Islam) ser ut, viktiga texter och personer, likheter och skillnader samt hur olika livsfrågor, exempelvis kärlek och döden skildras inom dem.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar i helklass och även se på kortare filmer. Eleverna kommer också att få diskutera livsfrågor mm. i mindre grupper. Eleverna kommer dessutom att göra grupparbete samt redovisa detta. Mindre läxförhör samt ett avslutande prov efter genomfört arbete.

 

Begrepp

 • Livsfrågor
 • Levnadsregler
 • Kultur
 • Grenar inom de olika religionerna 

 

Bedömning

Eleven visar sina kunskaper genom att:

 • Eleven är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner
 • Eleven deltar i grupparbetet (bidrar) samt redovisar
 • Eleven genomför övriga arbetsuppgifter inom det aktuella området vi går igenom
 • Elevens når godkänd nivå för inlämningar, läxförhör och prov. 

Uppgifter

 • Läxförhör Islam

 • Läxförhör Judendom

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: