Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2019-08-20 20:39 i Emanuelskolan Sjöbo
Världen är så stor men ändå så liten. Nu ska du få lära dig mer om världskartan, länder och betydelsefulla platser
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Världen är så stor men ändå så liten. Nu ska du få lära dig mer om världskartan, länder och betydelsefulla platser

Innehåll

Konkretiserade mål 

 • Kunna namnge världsdelarna och berätta var på världskartan respektive världsdel finns. 
 • Kunna namnge världshaven och berätta var på världskartan dessa finns. 
 • Kunna söka information, skriva och presentera ett betydelsefullt land för dig. 
 • Kunna söka information, skriva och presentera en betydelsefull plats för dig.

Undervisningens innehåll 

 • Arbeta med kartor och kartboksövningar för att lära om världsdelarna och världshaven samt om väderstreck. 
 • Skriva faktatexter, med stöd av tankekarta, om länder och platser som är betydelsefulla för dig genom att leta fakta i böcker och med hjälp av digitala verktyg. 

Elevinflytande 

 • Du kommer få bestämma vilket land och vilken plats du vill skriva om.  
 • Du kommer vara med i lärandeprocessen genom få reda på vad du ska kunna samt på vilket sätt du ska uppnå målet. 
 • Du kommer till viss del kunna välja ett arbetssätt som passar dig. 

Bedömning 

Du kommer bedömas kontinuerligt (formativa) under arbetets gång genom ditt deltagande på lektionerna, samt summativt vid terminens slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: