Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA -Tistelfjärilens livscykel

Skapad 2019-08-20 20:42 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 3 NO (år 1-3) Bild Svenska
I detta tema följer vi en tistelfjärils utveckling från larv till färdig fjäril. Under temats gång kommer vi ta reda på många olika frågor och funderingar som eleverna kommer ha. Bland annat: •Vad vet vi om larver och fjärilar? •Vad är en livscykel? •Vad äter en fjärilslarv? Eleverna kommer få lära sig hur fjärilens livscykel ser ut på nära håll då eleverna kommer få ta hand om en egen fjäril i klassrummet.

Innehåll

Syfte (varför)

Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

 • Fjärilars liv, speciellt tistelfjärilen
 • vad en livscykel är
 • samband och orsaker

Du kommer också att få ta hand om en egen fjärilslarv. 
Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv/fjäril.

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

 

I det här temat kommer du att få en egen fjärilslarv att ta hand om. Du ska observera och studera din larv genom dess olika utvecklingsstadier från ägg till färdig fjäril. 

Vi kommer att diskutera mycket tillsammans i olika grupper och ta reda på intressant fakta om fjärilar. Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen och för oss människor. Vi kommer även ta reda på hur en livscykel kan se ut och enkla näringskedjor ser ut i naturen. 

Kunskapskrav (bedömning)

 Du bedöms på hur väl du kan:

- delta i diskussioner och lyssna på andra 
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril 
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- dokumentera rita och/eller skriva under temats gång

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva och genomföra uppdrag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: