Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och örat. Optik och ljus

Skapad 2019-08-20 21:25 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 9 Fysik
Vad är egentligen ljud/ljus? Hur fort rör sig ljud/ljus? Hur mäter man ljud/ljus? Hur kan ljud påverka hälsan?

Innehåll

 

 

 

Bedömning på detta arbetsområde:

 

Din förmåga att

 • ställa frågor och göra planeringar som det går att undersöka systematiskt.

 • använda dig av mätinstrument och fysikaliska ord och begrepp.

 • Föra resonemang i grupp kring olika frågor.

 • Tänka kring optikens och akustikens påverkan i ett historiskt perspektiv för människornas levnadsvillkor.

Se matrisen i planeringen!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapsmatris Optik och akustik

På väg mot E
E
C
A
2. Frågor, åsikter & argument
Förmåga att bidra till att gruppdiskussionen går framåt. Delaktighet vid lektion
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
5. Undersökningar frågeställnigar och planering
Förmåga att planera undersökningar. Genomföra försök Tänka ut försök
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
6. Använda utrustning
Användning av utrustning
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
11. Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Koppla samman fakta med fysikaliska samband. Fakta - förståelse - sammanhang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop ljus, ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus, ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus, ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
14.Upptäckter och deras betydelse
Hur historiska upptäckter och forskning har bidragit till ändrade levnadsvillkor både positiva och negativa.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: