Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap v.35-41 och svenska v.35-37

Skapad 2019-08-20 21:55 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap

Innehåll

 

 

Under veckorna 35-37 (38-39 York-resan) och 40-41 kommer vi att arbeta med samhällskunskap som är ett ämne inom SO. Eleverna kommer i slutet av terminen få betyg i ämnet samhällskunskap men vi kommer enbart att arbeta med ämnet under dessa veckor. Vi kommer under 6:an arbeta med ett ämne i taget. Under höstterminen kommer vi arbeta med samhällskunskap och geografi och under vårterminen arbetar vi med historia och religionskunskap. LAGAR OCH REGLER

 

Under vecka 35-37 kommer vi arbeta med temat “Lagar och regler” i svenska och samhällskunskap. 

 

Under temat kommer du läsa om:

 • varför vi har lagar och regler

 • några olika lagar

 • vad som händer om vi bryter mot några olika lagar

 • hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också familjen och samhället. 

 

Vi kommer att arbeta med ett arbetsmaterial där du ska läsa och svara på frågor. Du kommer få titta på olika filmer tillsammans med dina klasskamrater och ta ställning till olika påstående, arbeta med studi där du själv får kolla filmer och göra quiz samt att temat avslutas med ett test torsdag v.37. Till testet vill jag att du övar på avsnittet i boken som heter “Lagar och regler”och läser på dina svar som du har arbetat med på driven, datorn.

 

Planering

 

v.35

Vi arbetar med s.38-43 i boken samt svarar på frågorna i driven som handlar om rätt och fel samt lagar. Vi kommer också titta på olika filmer som vi tillsammans diskuterar i par, grupp och helklass.  

 

v.36

Vi arbetar med s.46-51 i boken samt svarar på frågorna i driven som handlar om polisen och när ett brott begåtts. Vi kommer också titta på olika filmer som vi tillsammans diskuterar i par, grupp och helklass.  

 

v.37

Vi arbetar med studi där du själv tittar på filmer och arbetar med olika quiz. Prov torsdag på hela temat “Lagar och regler. 

 

 

 

 

 

v.38-39 York-resan

 

 

 

 

“EKONOMI”

 

Vi arbeta med temat “Ekonomi” i  samhällskunskap under vecka 40-41. 

 

Under temat kommer du arbeta om:

 • dina egna pengar

 • familjens pengar och vad de ska räcka till

 • vad skatt är och vad skattepengarna används till

 • ekonomiska begrepp

 

Vi kommer inte att arbeta med någon bok under dessa veckor. Lektionerna bygger på genomgångar, gruppuppgifter, filmer samt quiz från studi. Det kommer inte vara något test till temat "Ekonomi". 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: