Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utan grönt inget liv

Skapad 2019-08-20 22:21 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
De gröna organismerna har en livsviktig roll på jorden, de är en förutsättning för livet omkring oss. Utan dem skulle vi inte klara oss. Vad är det som gör att de är så viktiga? Hur är de uppbyggda, hur förökar de sig och hur samarbetar de? Under detta arbetsområde kommer vi titta närmare på de gröna organismer vi har runt oss

Innehåll

Syfte:

Målet med detta arbetsområde är att vi ska lära oss mer om de gröna växter och organismer vi har runt oss. Förstå varför de är så viktiga för oss och vad det är för skillnad mellan olika växtgrupper. Syftet är också att förstå olika ekosystemtjänster som fotosyntes, förbränning och pollinering och beskriva olika samband mellan t.ex svampar och andra organismer. Ett annat mål är att träna på att göra undersökningar, planeringar, utvärderingar och att använda olika material som t.ex luppar och mikroskop.

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att utgå från läromedlet Spektrum Biologi. Undervisningen kommer att bestå av:

 • gemensamma genomgångar
 • laborativt arbete
 • filmer
 • diskussionsuppgifter

Planering

 • Fotosyntesen och förbränning: Vi repeterar processerna och tittar på klyvöppningar. Vi sår egna frön med olika förutsättningar. 
 • Alger och sporväxter: Vi pratar om alger, vilka finns, var och varför? Vi undersöker och lär oss namnen på några vanligt förekommande mossor.
 • Fröväxter: Vi går igenom utvecklingen från sporer till frön, uppdelning av växterna och blommans uppbyggnad. Vi tar reda på hur olika växters pollinering ser ut och jämför deras frön. 
 • Svampar: Vi pratar om och ritar svampens uppbyggnad och dess livscykel samt hur den samspelar med andra. Vi diskuterar när/hur det kan vara bra respektive dåligt med jäst och mögel.
 • Lavar: Vi pratar om vad en lav är, var de lever och lär oss några olika sorter.

 

Under det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på:

 • Dina kunskaper om biologiska sammanhang, hur du förstår och beskriver olika begrepp.
 • Din förmåga att beskriva och förklara biologiska samband och ekosystemtjänster (.ex. fotosyntes, förbränning, pollinering, symbios)
 • Förmågan att planera, genomföra och utvärdera laborationer

 

 

Vecka

 

 

34

2.1 Fotosyntesen

2.2 Förbränning frigör energi

35

2.3 Stora och små alger

2.4 Sporväxter

36

2.5 Växter med frön

2.6 Svampar – varken växter eller djur

37

2.7 Lavar – svamp och alg i samarbete

Prov

 

   

 

 

Uppgifter

 • Powerpoints, Arbetsblad etc

Matriser

Bi Ke
Kunskapskrav biologi åk 7-9

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: