Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2019-08-21 06:49 i Bullerbyns förskola Hudiksvall
Förskola
Nya barn skolas in i gruppen och nya grupper skapas på förskolan. En viktig process under inledningen av hösten blir därför att skapa en bra inskolning och arbeta för en trygg grupp.

Innehåll

Syfte:

Ge nya barn en bra start på förskolan, trygga barn ger trygga vårdnadshavare. Vi vill att alla barn ska känna trygghet i sig själva, i barngruppen och tillsammans med alla pedagoger. Alla barn ska lära sig visa hänsyn och respektera varandra.

 

Mål:

Trygga barn och trygga vårdnadshavare under och efter inskolningsperioden.
Arbeta för trygga grupper där barnen känner trygghet och trivsel och mår bra.
Se alla barn i gruppen.

Metod/Aktivitet:

 • Dela barnen i mindre grupper
 • Lära sig vänta på sin tur och att ta hänsyn till varandra
 • Tydliga rutiner under hela dagen
 • Pedagoger som är närvarande och ser barnen
 • Gruppstärkande aktiviteter
 • Pedagoger lär i samspel med barnen och barnen lär i samspel med varandra.


 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: