Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/SO åk 1 Årstider

Skapad 2019-08-21 09:08 i Danmarks skola Uppsala
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider: höst, vinter, vår och sommar. Vi följer det som händer i naturen under de olika årstiderna samt hur detta påverkar djuren och naturen. Vi lär oss också om våra högtider och traditioner som vi firar i Sverige.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Ta del av de stora kristna traditionerna och högtiderna under året. 

 

Undervisningens innehåll:

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Du ska kunna berätta om några olika högtider och traditioner som vi firar och varför vi firar dem.
 • Du ska kunna återge några berättelser ur bibeln som har med högtiderna att göra.

 

Arbetssätt:

 • Du kommer att få titta på filmer från SLI om varför vi har årstider samt om de olika årstiderna.
 • Du kommer att rita bilder med typiska tecken från de olika årstiderna.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • Du kommer att få titta på filmer från SLI om olika högtider och traditioner kopplade till aktuell årstid.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss.
 • Vi kommer att prata om datum och väder på samlingen.
 • Du kommer att få skapa en "Årstidsbok" där du samlar bilder och texter du gjort kring de olika årstiderna.

 

Bedömning

Genom samtal och praktiska övningar ska du visa att du kan:

 • våra fyra årstider.
 • berätta om typiska tecken på årstiden.
 • berätta hur djur och växter anpassar sig till årstiden.
 • berätta om några av våra stora högtider samt hur och varför vi firar dem.
 • berätta om några bibliska berättelser som är kopplade till de stora högtiderna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: