Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion HT Åk 5, Fokus religionsbegrepp etc.

Skapad 2019-08-21 09:51 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap
Religionsämnet behandlar hur människor sökt förklara och förstå sin tillvaro. Religion och andra livsåskådningar är utifrån detta centralt i den mänskliga kulturen. Vi kommer behandla en rad olika begrepp inom diverse religioner, utöver själva religionsbegreppet samt termen livsåskådning.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar i helklass och även se på kortare filmer. Eleverna kommer också att få diskutera livsfrågor mm. i mindre grupper. Eleverna kommer dessutom att göra grupparbete samt redovisa detta. Mindre läxförhör samt ett avslutande prov efter genomfört arbete.

Begrepp i urval

 • Identitet
 • Livsfrågor
 • Levnadsregler
 • Kultur
 • Ateism
 • Monoteism
 • Polyteism
 • Religionsspecifika uttryck och fraser

Bedömning

Eleven visar sina kunskaper genom att:

 • Eleven är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner
 • Eleven deltar och bidrar i (eventuella) grupparbeten samt redovisar dessa
 • Eleven genomför övriga arbetsuppgifter inom det aktuella området vi går igenom
 • Elevens når godkända resultat på inlämningar, etc.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: